نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

2 بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در ابتدا به مفهوم مهندسی فرایند به عنوان تمایز اصلی مهندسی شیمی با سایر رشته های مهندسی توجه شده و سپس جایگاه درس موازنه ماده و انرژی در زنجیره دروس اصلی مهندسی شیمی تبیین شده است. با توجه به اینکه درس موازنه به عنوان زیر بنای اصلی رشته و کلید ورود به این حرفه مطرح است، سرفصل درس به همراه بخش های مختلف هر فصل و زمان لازم برای آنها به صورت جدولی ارائه شده است. برای ارائه موفق درس و درک بهتر دانشجویان، مشخصات استاد درس، تعداد آزمونها و نحوه برگزاری آنها در هر ترم به طور مشخص نیز پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analytical Approach to Mass and Energy Balances Course

نویسندگان [English]

  • J. Shaygan 1
  • H. Pahlavan zadeh 2

چکیده [English]

At first, the term ”Process Engineering” is described as a more appropriate title for “Chemical Engineering” and based on that, the fundamental differences of the discipline compared to other branches of engineering are mentioned. Then, the content of the course as the most fundamental subject of the main chemical engineering courses is given and the position and importance of the course among the others is clarified. Ways for successful presentation and better understanding of students are also outlined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • Material and Energy Balances
  • teaching methods