نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

درس سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی یکی از مشخصه های رشته مهندسی شیمی در مقایسه با سایر رشته های مرتبط است. مقاله حاضر بر اساس تجارب تدریس این درس توسط مؤلفان در طول سال های متمادی، اطلاعات جمع آوری شده از سایر افراد صاحبنظر در این زمینه در مجامع ملی و بین المللی، برداشت های نگارندگان از جلسات متعدد تبادل نظر با استادان محترم درس طراحی راکتور در جلسات ماهانه انجمن مهندسان شیمی ایران، کارگاه تخصصی دروس مهندسی شیمی و نشست های آن و جلسات تکمیلی بعد از کارگاه ارائه می شود. در این نوشته پس از مرور اهمیت و جایگاه سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی در آموزش مهندسی شیمی به جزئیات مربوط به ارائه درس در برنامه مهندسی شیمی، پیش نیازها، تجربه عملی و آزمایشگاه، سرفصل های کلی، نحوه ارزیابی و مراجع پیشنهادی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kincetic and Reactor Design in Chemical Engineering Curriculum

نویسندگان [English]

  • J. Sadegh zadeh
  • M. Haghighi

چکیده [English]

Kinetics and reactor design is one of the distinct courses in Chemical Engineering curriculum. In this paper the importance of this coure and its relation to other courses of chemical engineering have been reviewed. It has been emphasized that one can use computational methods and tools to presents a course with a brad scope. Such a course will be essential to develop involvement of chemical engineers in new and multidisciplinary problems. A proposed course content with details about prerequisites, practical aspects and laboratory experiments and methods of evaluation of class performance have been given. The bulk of the materials in this paper is based on discussions of monthly meetings of Iranian Association of Chemical Engineers (IAChE), a workshop on Chemical Engineering Education (May 1-2, 2002, Tehran), and the Personal experience and view points of the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinetics and Reactor Design
  • Chemical Engineering Syllabus
  • Reactor Design Education