نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در ابتدا درس فلسفه درس اقتصاد و طرح مهندسی در دوره کارشناسی مهندسی شیمی به مثابه ملاتی که سایر دروس را به هم ربط می دهد تا ساختمان یک واحد فرایندی را به وجود آورد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به نقش این درس سرفصل های اصلی همراه با رئوس مطالب هر فل و زمان لازم برای تدریس آن ارائه شده است. در نحوه تدریس، وضعیت دانشجویان در زمان انتخاب این درس تشریح و در ادامه به شرایط خاص استاد برای تدریس، وضعیت دانشجویان در زمان انتخاب این درس تشریح و در ادامه به شرایط خاص استاد برای تدریس اشاره شده است. اهمیت پروژه طراحی به عنوان جزء لاینفک درس اقتصاد و طرح مهندسی و اجزای مهم آن و وزنی که باید به هر جزء آن داده شود، مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، تعداد آزمون های مناسب، محتوای هر آزمون و طرز صحیح ارزیابی دانشجویان از آغاز تا پایان ترم برای استفاده استادان جوان پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analytical Approach to Plant Design and Economics Course and Methods of Teaching

نویسنده [English]

  • J. Shaygan

چکیده [English]

At first, the merit of plant design and economics course in the chemical engineering curriculum as mortar to adhere the other courses together for constructing a chemical plant is illustrated and then, with regard to the position of this course, the main syllabus and time allocation for each chapter is described. Teaching style and method, position and back ground of students at the time of registration and cooperation of the other member of staff are also considered and in continuation, the lecturer qualification and industrial experiences is recognized. Design project as an important supplement of the main course has also emphasized. At the end, the number and the content of each examination and the appropriate way of student evaluation is suggested to the benefit of young and less experienced lecturer.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • Plant Design and Economics
  • teaching method