نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم

چکیده

تحولات گسترده و عمیق در علوم و فنون به سرعت اتفاق می افتد . برای رویارویی با این دگرگونیها، در اختیار گرفتن ابزار جدی امری ضروری است. تجدید نظر در محتوای مواد آموزشی در جهت همسویی آنها با تغییرات پدید آمده نیز الزامی است، زیرا روشهای به کار گرفته شده در دهه گذشته ممکن است کارایی لازم را جهت تعلیم و تربیتی در دهه آینده دارا نباشند. در این نوشتار، عناوین برخی از مشکلات آموزشی دانشگاههای کشورمان و روشهای برطف ساختن چند مشکل مشترک با دانشگاههای کشورهای دیگر مطرح شده است که این روشها توسط مرکز آموزشی یکی از دانشگاههای معتبر دنیا به کار گرفته شده است. هرچند روشهای ارائه شده برای بازسازی برنامه های مراکز آموزشی ممکن است به ورت مستقیم و به طور کامل در دانشگاههای کشور ما قابل اجرا نباشد، لیکن بررسی این مشکلات و فرایندهای پیشنهادی برای رفع آنها می تواند راه کارهای مناسبی را برای بررسی مسائل موجود دانشگاههای مهندسی در اختیار قرار دهد.

عنوان مقاله [English]

Re- construction of the Engineering Schools Programs

نویسنده [English]

  • A. Kaveh

چکیده [English]

Not available