نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم

چکیده

در آموزش هر رشته چند عامل اساسی باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل تفاوت میان برنامه آموزشی و برنامه درسی است. در برنامه ریزی درسی اموری مانند هدفها، محتوا، تلفیق نظر و عمل و شیوه تدریس مطرح می شوند. در این مقاله کوشش نگارنده در روشن کردن این امور است و اینکه چگونه می توان با اجرای شیوه ای خاص در تدریس به هدفهای آموزشی رشته نایل شد.

عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Engineering Education

نویسنده [English]

  • A. Shariatmadari

چکیده [English]

Not available