نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با تحولات پر شتاب علوم و فناوری در جهان به همراه پدیده جهانی شدن اقتصاد، صنعت و فناوری و ورود مفاهیمی چون دهکده جهانی، توسعه پایدار، فرار مغزها و گرش اندیشه ها، آموزش های فنی و مهندسی با نیازها و الزامات جدیدی رو به رو شده است. از طرف دیگر، کشورها ضمن پذیرش این واقعیت ها در جهت تأمین و اولویت های اقتصادی خود ناگزیر به تعیین نیازهای جامعه بر اساس مزیت های نسبی کشور و اولویت های اقتصادی ملی هستند. برای درک چشم انداز یاد شده کشور ما ناگزیر است تا ضمن بررسی وضعیت آموزش مهندسی در دیگر کشورهای جهان یک " مدل آموزش مهندسی ملی" مخصوص به خود را طراحی و اجرا کند. واقعیت آن است که تقاید کالمل از الگوهای دیگران در زمینه های توسعه و آموزش مهندسی در ایران می تواند با محدودیت های جدی رو به رو شود. چنین مدل هایی باید در جهت پیشرفت و پایداری ملی کشور باشد و بازیگران اصلی؛ یعنی دانشگاه ها و صنایع نیز به هدف های خود برسند و از آنها بهره مند شوند. مهندسان ایرانی باید از نظر فنی شایستگی لازم را دارا باشند، به حرفه خود علاقمند باشند و به آن به دیده احترام بنگرند و از طریق استفاده از فناوری موجبات افزایش توان اقتصادی کشور و رفاه عمومی را فراهم آورند. کشور ما علی رغم دارا بودن شش دهه برنامه ریزی اقتصادی و برخورداری از مزیت های نسبی بسیار؛ یعنی منابع معدنی و زیر زمینی غنی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی و نیروی انسانی هوشمند و خلاق هنوز در زمره کشورهای صنعتی جهان قرار نگرفته و لذا، نیازهای آموزشی آن متفاوت از کشورهای صنعتی و نو صنعتی است. در این مقاله با توجه به آنچه گفته شد، توصیه ها و اید ه هایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Engineering Education of Metallurgy in Iran

نویسنده [English]

  • P. Davami

چکیده [English]

At present there are several engineering faculties in Iran educating student for metallurgical and materials engineering industries. Due to especial needs for our materials based industries in Iran. It is emphasis that this faculties should be divided in 3 educational fields for education of technologist, metallurgy engineer, materials scientist. Since our material based industries are more concern with metallurgy a mod E1 for education of this field is suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering Education of Metallurgical
  • Science and Materials Engineering in Iran. A Model for Engineering Education of Metallurgy in Iran