نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو فرهنگستان علوم

چکیده

در این مقاله تاریخ مهندسی در اروپا با تأکید بر متالورژی، علم و مهندسی مواد بررسی و شرح فعالیت های علمی و صنعتی مهندسان برجسته این حوزه آورده شده است. ایجاد و توسعه مراکز دانشگاهی در زمینه مهندسی مواد و متالورژی در اروپا شرح داده شده و به اختصار مقایسه ای نیز از نظر همزمانی با وضعیت کشورمان در ایران و عوامل مؤثر بر پیشرفت این شاخه از مهندسی در اروپا صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Education of Metallurgy and Materials Engineering in Europe: Introduction to the Renaissance

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi
  • P. Davami
  • N. Tohidi

چکیده [English]

In this article the History of Metallurgy and Materials Science and Engineering in Europe has been presented. The development of educational organizations and Universities in this field has been emphasized and situation in Iran has been mentioned and parameters affected advance of Metallurgy and Materials of Engineering in Europe is discussed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Metallurgy in Europe
  • The History of Materials Engineering in Europe
  • Industrial Revolution