نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

عضو فرهنگستان علوم

چکیده

مهندسی مواد و متالورژی یکی از رشته های آموزشی است که هدف های اشتغالی روشنی دارد. بر اساس آمار و اطلاعات بیش از 60% از مجموع حدود 130 هزار نفر از فارغ التحصیلان این رشته ( متالورژی و سرامیک) به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت شاغل هستند و وضعیت اشتغال در مراکز طراحی و مهندسی، مراکز پژوهشی، مراکز آموزشی پیش دانشگاهی، عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها و مشاغل غیر مهندسی مواد نیز بررسی و نسبت یابی شده اند. در این مقاله پس از ارائه آمار و اطلاعات در زمینه های اشتغالی یادشده ، هدف های اشتغالی و جهات آموزش برای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بررسی و تکمیل شده است و می تواند در برنامه ریزی های آموزشی و صنعتی این رشته از مهندسی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Purposes of Matrial Engineering Education

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi
  • G. Daneshi
  • P. Davami

چکیده [English]

This study considers Material and Metallurgical Engineering as educational discipline which has clear Professional purposes. According to the available information over 60% out of the sum of 130000 educated students of this discipline (metallurgy and ceramics) are occupied directly or indirectly in industry. The information presented in this paper could also be used for industrial and presented in this paper could also be used for industrial and educational planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Purposes
  • Material Engineering
  • Metallurgical Engineering
  • Industry
  • university
  • Technical Schools
  • Research Centers