نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیقات مهندسی مواد فرایار

چکیده

آموزش استاد ـ شاگردی قدیمی ترین روش آموزش فنی و حرفه ای است. عناصر مؤثر در این نظام نظیر هدف، سن و شرایط آموزشگیر، رابطه استاد ـ شاگرد، نحوه آزمون و روش استاد شدن شاگرد مورد مطالعه قرار می گیرند. هرچند این روش برای کاربرد در دوران کنونی محدودیت های بسیاری دارد، ولی شناسایی و تحلیل عناصر آن و به ویژه هدف های اشتغالی  و ارتباطی آن می تواند برای آموزش مهندسی بازسازی شود. در نتیجه گیری، محدودیت ها و ویژگی های این نوع آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Element of Traditional Training an Optimum Model for Engineering Education

نویسندگان [English]

  • J. Hejazi
  • M. Kheirkhah

چکیده [English]

Traditional training which also is called (Foreman-Peupite) is the eldest training systems in the world.
Although this system, can not be used as a modern engineering education but it has several factors which could be modified for engineering education and training factor such as occupational goals, on job Training and how a turnyman to be come a foman. The paper is dealt with districts and advantages of this system which should be or not modified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Engineering education
  • Technical Training
  • Ministrian
  • association