نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در این مقاله مشکل تخریب محیط زیست در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است و بخش نخست به جنبه نظری اختصاص دارد. علت اساسی تخریب محیط زیست و از میان رفتن منابع ارزشمند طبیعت که به نابودی محیط زندگی انسان انجامیده است، نگرش و رویکرد جدیدی است که انسان پس از دوران رشد علمی جدید و صنعتی شدن به طبیعت داشته است. علم جدید طبیعت را به مثابه ماده ای بی جان می داند که انسان قدرت و اجزاه هرگونه دخل و تصرف را در آن دارد و مشکل تجاوز به طبیعت از همین جا ناشی می شود، حال آن که در فرهنگ های سنتی شرق و به ویژه اسلام و در تصور و اندیشه شیعی و ایران زرتشتی قبل از اسلام طبیعت و دیعه ای الهی است که انسان موظف به رعایت احترام، قداست و حفظ تعادل در آن است. در بخش دوم آموزش؛ یعنی تعمیق رویکر معنوی و اخلاقی و بنیان نهادن قوانین مناسب مورد بحث قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Protection from the View of the Islamic Culture

نویسنده [English]

  • M. Mohaghegh damad

چکیده [English]

In this article attempt is made to distinguish the elements that affect the destruction of natural resources and resulted the changes of the environmental condition during the past century. The idea that the nature is considered as a non-living media is the main element of such destruction. It is the consequence of the new developments of Science and Technology in the past decades. The believe of the east culture, specially in the idea of Shiites and Zartost, the pre- Islamic religious, regard the nature as a gift from the God, which should be respected and should be sustained during any kind of applications.
We believe that the human being should not follow the materialist concept for their control and harnessing the resources in the nature, but should consider ethics, cultural  developments and laws for any progress in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Corruption in the earth
  • International laws
  • Islamic Culture
  • War Persian