نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی

2 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

مجموعه استانداردهای ایزو 9001 بدین منظور تدوین شده اند تا سازمان ها را از هر نوع و در هر اندازه ای که باشند در استقرار و اجرای مؤثر سیستم های مدیریت کیفیت یاری دهند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه محصولات و خدماتی که دلخواه مشتری باشد، برآورد می کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایت مشتریان است. بدهیی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت می تواند در پرتواستقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه می کند. برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو 9001 باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمانی را شناسایی و با این استانداردهامقایسه کرد. ممکن است سازمان ها به این نتیجه برسند که بسیاری از نیازمندی های موجود در استانداردهای ایزو 9001 را در حال حاضر رعایت می کنند، ولی چگونگی آنها ثبت نشده است. ایزو 2000 ـ 9001 تأکید می کند که یک سازمان به تعیین، اجرا، مدیریت، بهبود مستمر و اثر بخشی فرایندهاییی که در سیستم مدیریت کیفیت مورد نیاز است، اهمیت می دهد و تأثیر متقابل این فرایندها را به منظور به دست اوردن اهداف سازمان مدیریت می کند. استقرار سیستم مدیریت کیفیت دارای مراحل هشت گانه ای است که در مقاله حاضر ضمن اشاره مشروح به اهمیت این سیستم ، مراحل استقرار آن نیز بررسی می شود. همچنین، در این مقاله آن دسته از صنایع سرامیک کشور ک موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 و 9002 شده اند، معرفی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Omportance and Estabilishment of Quality Managments System ISO 9001 -2000 in Iran Ceramic Industry

نویسندگان [English]

  • E. SAlahi 1
  • F. Shokrollahi 2
  • M. Asadi 2

چکیده [English]

The ISO 9001-2000 Standard has been developed to assist organization of all types and sizes to implement and operate effective quality management system. It forms a coherent set of quality management system standards facilitating mutual understanding in national and international trades. The quality management system requirements specified in this international standard are complementary to requirements for products can be used by internal and external parties and promote the adoption of a process approach. To lead and operate an organization successfully, it is necessary to direct and control it in a systematic and transparent manner. Success can result from implementing and maintaining a management system that is designed continually improve performance while addressing the needs of all interested parties, managing and organization encompasses quality management amongst other management disciplines. The adoption of quality management system should be a strategic decision of an organization. The design and implementation of an organizations quality management system is influenced by varying needs, particular objectives, the product provided, the process employed and the size and structure of the organization. The present work has been focused on the effectiveness of the quality management system in meeting customer requirements and establishment of ISO 9001-2000 in Iran ceramic industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality management system
  • ISO 9001-2000
  • Process Approach
  • Iran Ceramic Industry