نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله ضرورت ایجاد تحول در آموزش دوره کارشناسی مهندسی شیمی متناسب با تحولات علمی صورت گرفته در این رشته و نیازهای صنعت امروز کشور مورد بحث قرار گرفته است. لزوم توجه به نیازهای منطقی صنعت از یک سو و حفظ رسالت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه شامل انتقال تازه های دانش به دانشجویان از سوی دیگر، این نکته را گوشزد می کند که هرگونه حرکت در جهت اعمال تغییرات و ایجاد تحول اساسی باید با دقت و وسواس خاص تعقیب شود. اعتبار سنجی گروه های آموزشی درگیر در تربیت مهندسان شیمی و تقسیم بندی تخصصی آنها بر اساس توانمندی های علمی و منطقه ای، حفظ چهارچوب و اصول اساسی آموزش رشته مهندسی شیمی با عنوان پدیده های انتقال و عملیات واحدهای فرایندی، کاربردی کردن دروس تخصصی، اصلاح روش و نگرش مربوط به ارائه دروس اختیاری، آموزش نرم افزارهای تخصصی کاربردی، افزایش کمّی و کیفی دروره های کارآموزی، استفاده از متخصصان صنعت در آموزش برخی از دروس کاربردی و عملیاتی و برگزاری دوره های بازآموزی و نوآموزی برای متخصصان صنعت از طرف مراکز آموزش مهندسان شیمی در دانشگاه از راهکارهای مورد بحث در این مقاله است. همچنین، توجه به دورنمای ترسیم شده کشور، محدودیت ها و تنگناهای فعلی شامل جمعیت بالای دانشجویی و کمبود امکانات آموزشی و صنعتی، در هر گونه برنامه ریزی به عنوان عوامل مؤثر در عملی و مفید بودن این برنامه ریزی ها مورد تحلیل قرار گرفته است. .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Inspection of Undergraduate Educational Programs for Chemical Engineerrs According to the Requirement of Industries

نویسندگان [English]

  • A. Rahimi 1
  • F. Aghamiri 2

1

2

چکیده [English]

present article necessity of educational changes in chemical engineers according to the last improvement in teaching methods and logical requirement of industries has been discussed. In one-side the educational program of chemical engineering should be reviewed and changed according to the new concepts in economics and industries. From the other side the preserve of educational goals including teaching of new knowledge to the students notifies that any types of action in order to create basic changes be taken into account very carefully. In order to reach an effective and comprehensive program for the refered goals, some preliminary requirements like classification of chemical engineering departments based on their abilities and regional positions, more emphasis on the fundamental principles of education including transport phenomena and unit operation courses, increasing of applied courses. Teaching of new process design software’s, increasing the number and quality of practical courses and using of industrial specialists in teaching of applied and practical courses have been examined elaborately. Also attention should be made for our country, existing restrictions including the high population of students in universities and the shortcoming of educational and modern industrial equipment. These are effective elements to be useful in this planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical engineering
  • Industries and Educational Program