نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه قم

3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات قم

چکیده

امروزه، جامعه ما با توجه به پیشرفتهای سریع در زمینه علوم و فناوری، نیازمند تربیت نیروی متخصص است و این امر در حیات یک جامعه اگر از نیازهای طبیعی مهم‌تر نباشد، کمتر هم نخواهد بود، ضمن اینکه داشتن نیروهای متخصص موجب بی نیازی و اقتدار جامعه می‌شود. در این خصوص، دولتها می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه و پرورش استعدادهای جوان و نیز استفاده بهینه از ابزار و امکانات موجود گامی بلند در جهت ترقی و تعالی جامعه بردارند. با توجه به اهمیت تخصص در رشته‌های مهندسی برای صنعتی شدن یک جامعه، در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی اهمیت و اولویت رشته‌های مهندسی رایج در کشور ایران، به دولت و جامعه در شناسایی نیازهای جامعه و برطرف کردن چالشهای نظام آموزشی و نیز استفاده بهینه از منابع موجود کمک شود. برای رسیدن به این هدف، چندین معیار به طور هم‌زمان باید در نظر گرفته شود، از جمله نیازمندی جامعه، جبران کمبود نیروی انسانی در قسمتهای مختلف، توجه به دیدگاههای کارشناسان، در نظر گرفتن پتانسیلها و امکانات موجود و غیره. برای در نظرگرفتن کلیه این معیارها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است و با توجه به نظریات جمع‌آوری شده از سوی استادان و کارشناسان این معیارها بررسی و با دقت بالایی در خصوص اولویت هر یک از رشته‌های مهندسی در ایران مقایسه صورت گرفته و در نهایت، مشخص شده است که اولویت در این شاخه از فنون به چه ترتیبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis the priorities in Iran's engineering courses to overcome technical needs using AHP technique

نویسندگان [English]

  • Behroz Minaei Bidgoli 1
  • Somayeh Farhang Adib 2
  • Fatemeh Mohammadi 3

1 Assistant Professor in Software Engineering University of Science and Technology

2 Master Student in Information Technology Qom University

3 Master Student in Information Technology Qom University

چکیده [English]

According to the rapid development in science and technology, our society requires well educated experts and this is of high importance for the society as fundamental needs which help it to become more powerful and independent. In this regard, governments can make progress applying suitable comprehensive plan, educating young talents and employing optimal tools and existing facilities. Due to the importance of specialization in engineering, which is necessary to have an industrialized country this article tries to investigate the priorities and importance of common engineering in Iran in order to help the government find society needs, overcome the challenges of education system and efficient use of available resources. For this aim, several criteria must be considered simultaneously including society requirements, injection and human resource shortage in different parts, according to the potentials of existing facilities, etc. To consider all criteria, we use hierarchical analysis process and based on the opinions collected of faculty members and experts we analyzed these criteria and with high accuracy, compared each of engineering priorities in Iran and finally determined the priority in this branch