نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

درس نقشه کشی صنعتی 2 یکی از درسهای پایه برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این درس پیش نیاز درس طراحی است، بنابراین، لازم است دانشجویان در این درس با انواع نقشه‌های مورد نیاز در طراحی و صنعت و نحوه ترسیم آنها بر اساس آخرین فناوریهای اجرایی و  قابل استفاده در کشور آشنا شوند. متأسفانه، شیوه آموزش این درس، در دانشگاههای کشور عزیزمان ایران، متناسب با فناوری کامپیوتری و استفاده از محیطهای چندرسانه‌ای تغییر نکرده است. نویسنده از سال 1387 شیوه آموزش را با توجه به استفاده از نرم افزارهای مهندسی و محیطهای چند رسانه‌ای به طور آزمایشی تغییر داده و آن ‌را در مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف اجرا کرده است. در این نوشتار نتیجه اجرای شیوه آموزش مدرن بر اساس آزمون و ارزشیابی از دانشجویان ارزیابی و با شیوه تدریس سنتی مقایسه و مشخص شده است که به دلیل استفاده از نرم افزارهای مدلسازی در شیوه مدرن، این شیوه نه تنها تأثیر منفی بر یادگیری اصول ترسیم ندارد، بلکه به درک بهتر دانشجویان کمک می‌کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of changing the method of teaching engineering drawing 2 from traditional to modern

نویسنده [English]

  • Mehdi Mottaghipour

Instructor Engineering Graphics Sharif University of Technology

چکیده [English]

The engineering drawing 2 is one of the basic courses for mechanical engineering students. Based on the fact that this course is pre-requisite of design course, the students have to be familiar with all kind of drawings needed in design and industry. In addition, they need to know the method of drawing according to the latest common technology in country. Unfortunately the method of teaching in Iran’s universities has not been replaced by with computer and multimedia base technology. The teaching method has been changed according to engineering software and multimedia base technology in Engineering Graphics Center of Sharif University of Technology by the author since 1387. In this paper the result of applying this modern teaching method based on testing and evaluation of students has been evaluated and compared to the traditional method of teaching. As a result, this method has no negative effect on learning drawing principles  and increases the ability of understanding the drawing method based on using modern modeling software.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering drawing 2
  • teaching method
  • 3D modeling
  • CAD Software
  • solid works
  • modern method