نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که کارفرمایان به استخدام دانشجویان مهندسی با مجموعه مهارتهای متنوع توجه ویژه‌ای دارند. بنابراین، یکی از چالشهایی که دانشگاهها و دانشکده‌های مهندسی با آن مواجه‌اند، چگونگی پرورش دانش‌آموختگانی است که فقط دارای مهارتهای سنتی نباشند، بلکه دانش، مهارت و نگرشهای لازم برای ورود به عرصه صنعت و تجارت را داشته باشند. این دانش آموختگان آماده به کار، ویژگیهایی همچون شایستگی فنی، آگاهی تجاری و اعتماد به نفس دارند و نیز یک رابط بسیار ماهر و زبده در زمینه بازاریابی و جذب سرمایه محسوب می‌شوند. بر این اساس، در مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه، صنعت و تحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار، برنامه درسی فراکنشی تدوین می‌شود که سه نوع مهارت شایستگی فنی، آگاهی تجاری و مهارتهای نرم را در دانشجویان مهندسی ایجاد می‌کند. بر اساس این مدل، دانشگاه، صنعت و تحقیق در تعاملی پویا در همه مراحل چرخه تولید مهندس آماده به کار، با هم تعامل و انسجام دارند و حمایت دولت در همه مراحل این تعامل پویا  وجود دارد، به نحوی که اثربخش‌ترین و کارآمدترین آموزشهای مهندسی به منظور رشد شایستگیها، دانش، مهارت و نگرش مثبت دانش‌آموختگان به صنعت و نگرش مثبت صنعت به دانش آموختگان ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suggesting a 3D Model of synergy network of government, university, industry and research for training industry- ready engineers

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi 1
  • F. Keshavarzi 2

1 Assistant Professor Faculty of member of Shiraz University

2 MA.of Art in Educational Administration Shahid Chamran University

چکیده [English]

Recent studies show that today’s employers are increasingly focused on hiring graduate engineers who possess a broader skill-set than in the past. Consequently one of the challenges facing regional universities is how to produce engineering graduates who have not just the traditional technical skills but who also have the necessary business acumen and managerial know-how to contribute positively to local business development. It is accepted that good communication skills and team-working ability are the two most important soft skills for graduates but it is often difficult to develop these adequately in an already packed curriculum. Commercial awareness is also identified as a key employee attribute however students on undergraduate engineering programmers often struggle to understand its significance. The interaction of government, university, industry and research in 3d model of synergy network, will try to train the industry-ready engineers. The approach aims to produce engineering graduates that have the necessary business management skills to be ‘industry-ready’. Opportunities for developing key soft skills have been embedded across the whole curriculum and across all years of the mechanical and engineering management programmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • participation
  • hiring
  • synergy of university and industry