نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات ، دانشگاه تهران

2 استاد فیزیک ، پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

3 استادیار فیزیک ، دانشکده علوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

5 استادیار زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد ، واحد تهران شمال

چکیده

در این مطالعه درک عامه از علم و لزوم ارتقای آن به مثابه یکی از کارکردهای علم بررسی شده است و همگانی کردن علم که در کشور ایران عمدتاً با نام ترویج علم شناخته می‌شود، ابزار لازم برای بالابردن درک عامه از علم معرفی شده است. در این مقاله توضیح ‌داده شده است که برای بالابردن درک عامه از علم، تأسیس نهاد یا نظام همگانی کردن علم ضروری است. بدین ترتیب، در این مقاله ویژگیهای نهاد یا نظام همگانی کردن علم برای برقراری ارتباط بین حوزه علم و حوزه عمومی و در نتیجه، تغییر میزان درک عامه از علم تبیین و برای این منظور ماهیت درک عامه از علم شرح داده شده است. در این مطالعه دلایل همگانی کردن و ارتقای درک عامه از علم با توجه به سطح توسعه‌یافتگی و نوع نظام سیاسی جوامع تبیین شده است.  همچنین، در این مقاله بیان شده است که همگانی کردن علم و تولید علم عمومی می‌تواند به شکل‌گیری بین رشته‌ایها، کاربردی شدن علوم و ارتباط هر چه بیشتر رشته‌های علمی با یکدیگر و نیز دانشگاه و صنعت منجر شود. از سوی دیگر، علم عمومی با معرفی فرصتهای مشارکت در انجمنهای علمی موجب رشد جامعه‌پذیری و افزایش سرمایه اجتماعی تحصیل‌کردگان ایرانی می‌شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the essence and necessity of public understanding of science

نویسندگان [English]

 • Zahra Ojagh 1
 • Mohammad Mehdi Sheikh Jabbari 2
 • Mansor Vesali 3
 • Mehdi Zare 4
 • Arezo Dorostian 5

1 PhD Candidate of Communications University of Tehran

2 Corresponding author Professor of Physics Institute for Research in Fundamental Science IPM and Physics Branch if Iranian Academy of Sciences

3 Assistant Professor of Physivs Shahid Rajaee Tarbiat Dabir University

4 Associate cProfessor of Seismology International institute of Earthquake Engineering and Seismology

5 Assistant professor of Geology Islamic Azad University

چکیده [English]

This article discusses public understanding of science and the need for its increase and expansion as a function of public communication of science.  In this study popularization of science is presented as a means for increasing Public Understanding of Science (PUS).  In this article we argue that institutionalization for public communication of science is an urgent need for increasing PUS and we provide characteristics of the institute or system of science popularization for connecting the science community and the public sphere. Our study offers the reasons of science popularization and increasing of PUS with regard to the level of the development and the type of political system of societies.  Also, this article explains how popularizing of science and production of popular science can lead to the formation of interdisciplinary sciences, relation between various scientific disciplines and university-industry connections.  On the other hand, popular science introduces opportunities of engagement in the scientific societies and hence increases the social capital between Iranian elite.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Science popularization
 • public understanding of science
 • public communication of science
 • Institutionalization
 • popular science
 • science literacy