نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

چکیده

رشد روز افزون فناوری‌ها و فعالیت‌های فضایی در تمام کشورها باعث افزایش تقاضا در بازار نیروی کار مهندسی هوافضا با تخصص فضایی شده است. با گذشت بیش از دو دهه از آخرین بازنگری برنامه درسی مهندسی هوافضا، لازم است با توجه به این تحول فناوری بازنگری شود. برنامه درسی فعلی بر حوزه هوایی متمرکز بوده و توجه چندانی به حوزه فضایی نشده است. در این مقاله با بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی موجود و مطالعه برنامه درسی مهندسی هوافضا در تعدادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا و همچنین توجه به استانداردهای آموزشی جدید، برنامه آموزشی نوینی پیشنهاد می‌شود که به دانشجویان امکان انتخاب گرایش هوایی یا فضایی را درون یک برنامه خواهد داد. فارغ‌التحصیل هر گرایش به مدرک کارشناسی مهندسی هوافضا نائل خواهد شد. تغییربرنامه درسی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که از دروس پایه، اصلی و میانی تا دروس اختیاری تخصصی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و نحوه اجرای آنها گسترده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aero and space separation: a new approach in B.S aerospace engineering curriculum

نویسنده [English]

  • Reza Esmaelzadeh

Assistant Professor, Maleke Ashtar University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aerospace engineering undergraduate educational program in the country has undergone some kind of stagnation during the past twenty years. This has caused a mismatch between this education and the up-to-date world’s technology. In addition the existing program does not satisfy the industrial and social needs of the country in this era. In this article, the discussions that established a definitive need for a dual track system for aerospace engineering students are detailed. The process that led to the implementation of a revised curriculum is described. To begin the process of changing the aerospace engineering curriculum to better serve the needs of undergraduates interested in a greater emphasis on space-related courses, an internet study of the published curricula of various institutions is conducted. Changes to courses ranging from introductory, intermediate and upper division and technical electives, and laboratory courses are described. Development of additional technical elective and graduate courses is discussed. The development courses and curricula that support this new space option are also explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerospace engineering
  • curriculum modification
  • space engineering