نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این واقعیتی است که علم و دانش مهندسی در عصر حاضر هر 10 سال دوبرابر می‌شود. این تحول حاصل پیدایش و کاربرد فنّاوریهای نوین است که چرخۀ عمر تولید محصولات جدید را کاهش داده، قیمت آنها را پایین آورده و کاربری آنها را افزایش داده است. همچنین دانسته شده است که دانشجویان رشتۀ مهندسی نمی‌توانند در یک دورۀ چهارساله به تمام دانش، تجربه و الزامات حرفۀ مهندسی آشنا شوند، حتی شالودۀ مهندسی در طی سالیان گذشته دچار تحول و دگرگونی شده است. دانش‌آموختۀ مهندسی دانشگاهها به این واقعیت رسیده ‌است که تنها راه ایفای وظایف مهندسی و برخورد مسئولانه با حرفۀ مهندسی به آموزشهای مادام‌العمری نیاز دارد و مهمترین وظیفۀ دانشکدۀ مهندسی چگونگی فرایند یاددهی به دانشجویان خود است. از طرف دیگر هنگامی که یک مهندس جوان به کار مشغول می‌شود از تفاوتهای بین دو محیط دانشگاهی و کاری خود شگفت‌زده می‌شود. برای آنکه در کار خود، که آن هم با تحولات زیادی روبه‌رو است، موفق شود نیاز به آموزه‌های مهمی علاوه بر آموخته‌های دوران تحصیل خود دارد. در این مقاله این آموزه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای آنکه مهندسان جوان بتوانند در آغاز ورود به شغل مهندسی و ادامۀ این راه موفقیتهای لازم را به دست آورند، توجه و به کار بستن این نکات ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

What subjects are missing in engineering universities?

نویسنده [English]

  • Parviz Davami

Professor, Emeritus from Department of Materials Science and Technology, Sharif University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Scientific and engineering knowledge doubles every 10 years. This geometric growth rate has been reflected in an accelerating rate of introduction and adoption of technology. Product cycles continue to decrease and each cycle delivers more functional and often less expensive versions of existing products. The idea that a student learns all that he or she needs to know in a four year engineering program is just not true and never was. Not even the “fundamental” are fixed, and new information has to enter the engineer’s life. Engineers must accept responsibility for their own continual reeducation, and engineering schools are going to have to prepare engineers to do so by teaching them how to learn. This is also true for young engineers the engineering workforce, which is also changing at an increasing rate.
They will find a significant differences between the missions of academia and the new job’s environment. Engineers need to understand that to be successful in this new and different environment, he or she will need to learn many more new aspects of engineering. This article focuses on these vital subjects needed by a young engineer to succeed in their profession.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • difference between university and industry
  • education in industry
  • university
دوامی، پرویز (1383). اخلاق مهندسی، نشست تخصصی اخلاق حرفه­ای در مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف.
دوامی، پرویز (1386). روشهای پژوهش در مهندسی مواد. جزوۀ درس دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف.
دوامی، پرویز (1389). مهندسی چیست و یک مهندس کیست. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. 12(45).
فریدمن، توماس ال. (1386).  دنیا مسطح است: جهانی شدن در قرن بیست و یکم. مترجم رضا امیررحیمی. تهران: ماهی.
Wiser, D. C. (2008). Engineeringwhat you don’t necessarily learn in school. Mechanical Engineering Magazine. ASME .