نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

چکیده

در چند دهه گذشته پروژه کارشناسی مهندسی در ایران به‌صورت یک درس سه واحدی و بیشتر متکی بر انجام دادن یک پروژه عملی بوده است. در اغلب برنامه‌های مصوب رشته‌های مهندسی کشور پروژه کارشناسی به‌خوبی تعریف نشده است و لذا، برداشتهای متفاوتی از آن در مراکز آموزشی مختلف صورت می‌گیرد. در آمریکای شمالی پروژه کارشناسی معمولاً بر طراحی یک محصول (کالا، فرایند، سیستم یا برنامه) توسط گروهی از دانشجویان متمرکز است. گر چه ساختار این درس در مراکز آموزشی مختلف تا حد زیادی با هم تفاوت دارد، ولی تقریباً هدف اصلی همه آنها فراهم آوردن یک تجربه واقعی طراحی مهندسی برای دانشجویان است. از هدفهای دیگر این درس می‌توان توسعه مهارتهای ارتباطی و کار تیمی، بالا بردن اعتماد به نفس دانشجویان و بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت را نام برد. در این مقاله به‌دنبال مرور نحوۀ ارائه کنونی پروژه کارشناسی مهندسی در ایران و درس طراحی پایانی در آمریکای شمالی، الگویی برای بازنگری و ارتقای کیفیت این درس در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revaluating Iran’s undergraduate engineering programs final project

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian

Professor of Geo-Engineering / University of Tehran

چکیده [English]

In the past few decades, the final project of the undergraduate engineering programs of Iran has been a mainly practical, three unit course. In most of the approved engineering programs of Iran, the final project is not well defined and thus different institutions offer it differently. In North America, the final project is mainly based on designing an artifact, (goods, processes, systems or programs), by a group of students. Although the structure of this course is not similar in different institutions, but the aim of almost all of them is to provide a practical design experience for the engineering students. Another objective of this course is developing the communication and teamwork skills in students, promoting their self confidence, and improving the link between academia and industry. This paper presents the current status of this course in Iranian universities, and compares it with the capstone design course in North America. This is followed by a proposal for revaluating the structure of this course and promoting it in Iranian engineering programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Undergraduate final project
  • engineering design
  • capstone design course
  • Iran