نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت / دانشگاه حکیم سبزواری

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در این مقاله آموزش رشته مهندسی نفت در دوره کارشناسی و زمینه‌های پژوهشی فعال مهندسی نفت در دانشکده‌های مختلف مهندسی نفت آسیا و استرالیا بررسی و ضمن مقایسه با وضعیت آموزشی این رشته در ایران، راهکارهایی به منظور تقویت آموزش این رشته مهم و حیاتی در کشور ارائه شده است. دو دانشگاه از آسیا و دو دانشگاه از استرالیا که دارای برنامه آموزشی مهندسی نفت هستند، انتخاب شده‌اند. در هر مورد سعی شده است اطلاعاتی در باره دانشکده، اهداف دانشکده و برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نفت در اختیار قرار گیرد. در این مقاله تعریف دقیقی از وظایف اخلاقی و حرفه‌ای مهندس نفت و نیز تواناییهایی که باید در یک دانشجوی دوره کارشناسی ایجاد شود، ارائه شده است. جمع‌بندی برنامه آموزشی مهندسی نفت در این دانشگاهها نشان می‌دهد که تقسیم بندی کار‌ها و تخصصی کردن گروهها یکی از راهکار‌های اساسی در پایه‌ریزی ساختار تحقیقات است. از طرفی، تنگاتنگ شدن پیوند‌های میان علم، فناوری، اقتصاد، جامعه و همچنین، خلاقیت و پویایی علوم و فناوری، اتخاذ رویکرد‌های نوین مدیریتی را ضروری ساخته است. با توجه به اینکه در کشور ایران دانشجویان مهندسی نفت در طول دوران تحصیل، دانش مدیریت و اقتصاد را  نمی‌آموزند، اضافه کردن این دروس به سرفصل درسی رشته مهندسی نفت ضروری به نظر می‌رسد. ضعیف و محدود بودن ارتباط بین دانشگاه و صنعت در آموزش رشته مهندسی نفت و نیز فاصله داشتن سرفصل و محتوی برخی دروس با نیازهای صنعتی، موارد دیگری از نقاط ضعف دانشگاههای کشور در مقایسه با موارد مشابه در دانشگاههای خارجی است که توجه بیشتر متولیان برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Petroleum engineering education and research in some Asian and Australian universities in comparison with Iran petroleum engineering educational program

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azaditabar 1
  • Abbas Hashemizadeh 2

1 B.Sc. Student, Department of Petroleum Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzehvar, Iran.

2 Faculty Member of Hakim Sabzevari University, Sabzehvar, Iran

چکیده [English]

In this research, petroleum engineering education in Bachelor of Science level (BSc) and research areas of petroleum engineering faculty of different universities in Asia and Australia have been investigated and then it has been compared with Iranian program in order to improve education in the vital and important industries of country. Two universities in Asia and two universities in Australia have been selected. In any case we tried to give information about college, aim and curriculum. This article gives exact definition of ethical and professional function and ability that college should create in a student of petroleum engineering B.Sc. As a conclusion, classification of functions and creating professional groups are two basic techniques in design of research structure. Due to links between science, technology, and economy, it is necessary to take a modern approach in managerial behavior. Therefore awareness of petroleum engineering students of Iran about management skills and economical concepts may be vital for the future of oil and gas industries. Thus adding these to the syllables of petroleum engineering seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • petroleum engineering
  • research areas of petroleum engineering
  • Asian and Australian universities