نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 آموزش و پرورش منطقه 1 تهران

چکیده

در این مقاله ابتدا زیست فناوری تعریف و سپس تاریخچه مختصری از آن ارائه شده است. همچنین، رابطة بین علوم مختلف مهندسی و پایه‌ با این فناوری بین گرایشی بیان شده است. پس از آن نقش مهندسی شیمی در این فناوری ذکر شده و کاربردهای روش‌های بیولوژیکی در توسعه برخی فرایندهای شیمیایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در خاتمه، تعدادی از سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه زیست فناوری در ایران معرفی شده است. این مقاله می‌تواند راهنمایی برای آشنایی مقدماتی داوطلبان تحصیل در رشته زیست‌ فناوری باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biotechnology and Chemical Engineering

نویسندگان [English]

  • Nezammeddin Ashrafizadeh 1
  • Sara Nikbakhsh 1
  • Zohreh Alavi 2

1 Dapartment of Chemical Engineering , Iran university of Science and Technology

2 High School Teacher, Natural Sciences

چکیده [English]

In the present article, the discipline of biotechnology is introduced and the history of biotechnology within the scientific world is briefly reviewed. The subject of interactions of this multidisciplinary technology with the other branches of sciences and engineering is another point of interest, which is well outlined. The role of chemical engineering in this novel technology is discussed and the application of biological methods in the development of various chemical processes is reviewed. Findlly, several Iranian institutions, active in the area of biotechnology, are introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biotechnology
  • Chemical engineering
  • Education
  • biology
  • Chemistry
  • microbiology