نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت ، دانشگاه اصفهان

چکیده

 امروزه، مؤسسات متعددی از نگهداری بهره‌ور فراگیر (TPM) و فنون و نظام‌‌های کیفیت به‌منظور ارتقای سطح عملکرد فرایند‌های تولیدی خود بهره می‌گیرند. این درحالی است که استفاده منحصر به‌فرد هر یک از روش‌‌های مذکور نمی‌تواند موجب بقا یا رشد سازمان‌‌ها شود. در این مقاله ضمن تشریح ارتباط میان نگهداری، کیفیت و عملکرد نظام‌‌های تولیدی، آخرین دستاورد‌های علمی‌در زمینه مدل‌های تلفیقیTPM و فنون و نظام‌های کیفیت نظیر TQM ، JIT ، TQC ، EFQM و LETQMEX معرفی شده است. مزیت‌ها و محدودیت‌های روش ‌های تلفیقی از موارد دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. از نتایج این تحقیق چنین به نظر می‌رسد که TPM از اصول ضروری برای رسیدن به اهداف نهایی نظام‌های تولیدی به شمار می‌آید و به دلیل رابطة نزدیک آن با نظام‌ها و فنون کیفیت، نباید به طور مجزا و به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Total Productive Maintenance (TPM) and its Integrative Models with Quality Techniques and Systems

نویسنده [English]

  • Arash Shahin

Department of Management

چکیده [English]

 Today various firms benefit from TPM, quality techniques and systems in order to improve performance levels of their production processes. Using each of such approaches individually could not ensure the survival or growth of organizations. In this article, the relationship between maintenance, quality and performance of production systems has been described. Also, recent scientific innovations on integrative models of TPM with quality techniques and systems, such as TQM , JIT , TQC , EFQM , LETQMEX , etc. are demonstrated. Advantages and limitations of the integrative approaches are other issues, which are discussed. With respect to the conclusions derived from the article, it seems that TPM is the necessary basis for achieving ultimate objectives of the production systems, and due to its close relationship with quality techniques and systems; it should be adopted neither separately, nor individually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TPM
  • JIT
  • TQM
  • EFQM
  • TQC
  • LETQMEX