نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 ‌مقوله مهندسی مجدد فرایندها که به دنبال پیشرفت‌های حاصل از به‌کارگیری مدیریت کیفیت جامع در دهه اخیر توسط کارشناسان و صاحبنظران مدیریت مطرح شده، یکی از بهترین‌راه‌حل‌های شفابخش برای سازمان‌ها و به‌خصوص آنهایی است که علی‌رغم اجرای فرایند‌های جاری و مصوب خود از‌ دستیابی به اهداف و مأموریت‌های خویش بازمانده‌اند. مدیریت امروز با مهندسی مجدد فرایند‌ها و استفاده از روش‌‌‌های جدید توسعه سیستم‌های تجاری مبتنی بر تفکر و کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی توانسته است فرایندهای تجاری و روش‌های مدیریتی خود را دگرگون سازد و آنها را به نحو چشمگیری بهبود بخشد و رضایت مشتریان و سودآوری سازمان‌ها را در عرصه رقابت تنگاتنگ جهانی امروز تضمین کند. در مقاله حاضر به مهندسی مجدد فرایند‌ها با استفاده از متدولوژی مبتنی بر سیستم‌های اطلاعاتی که یکی از رایج‌ترین متدولوژی‌های مهندسی مجدد فرایند‌هاست، پرداخته شده است. در این متدولوژی با توجه به ابزار‌هایی که سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری نوین اطلاعات می‌توانند ایجاد کنند‌، فرایند‌های جدیدی طراحی می‌شوند که بتوانند سازمان را به اهداف و مأموریت‌های خود نایل سازند و رضایتمندی کامل مشتریان در بازار متنوع امروز جهانی را فراهم آورند . شرکت‌های مختلف با توجه به کاربرد‌های استراتژیک IT در عرصه گسترده جهانی تجارت امروز، مشاغل و مدل‌های تجاری خود را تغییر می‌دهند و حتی در صورت لزوم تغییر ساختاری در صنعت خود ایجاد می‌کنند. بررسی امکانات IT و نیروی بالقوه این فناوری در دگرگون کردن توانایی‌های مؤسسات تجاری، اساس رقابت صنایع در جهان امروز است، بنابراین، فهم چگونگی تحت کنترل درآوردن این توانایی‌های بالقوه یکی از کلید‌های مهم مدیریتی برای رهبران امروز و آینده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Business Process Reengineering (BPR): an unavoidable need for today's organizations and industries

نویسنده [English]

  • Hassan Ahmadi tarshizi

Islamic Azad University of Mashad

چکیده [English]

 Business Process Reengineering (BPR), as a revolution at business companies, caused them to obtain more efficiency, fewer customer's complaints and huge profits. In this article we have described the definition and meaning of BPR, and the impotent factors for its success on the industries by showing a practical example, which describes the results of a survival research at the Customer Domain of Mashad Water and Wastewater Company, to minimize the weaknesses and threats of the company and maximize customers’ satisfaction with a glance at the company existent and available ICT products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business process reengineering (BPR)
  • information technology (IT)