نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 سوابق تاریخی نشان می‌دهند که ایرانیان از 4 هزار سال قبل نفت و قیر و محل مخازن آنها را به‌خوبی می‌شناختند و به طور روزمره از آنها استفاده می‌کردند. مجسمه‌های ساخته شده از قیر در موزه ایران باستان، مهرهای کشف شده در خوزستان در نزدیکی چاه‌های نفت امروزی که در1600 سال قبل از میلاد ساخته شده‌اند، اشارات مورخان یونانی و رومی به نفت و کاربرد آن در گرمایش و عایقکاری، نوشته‌های مورخان عرب درباره میدان‌های نفتی و اشعار شعرای ایرانی در ارتباط با خواص نفت و قیر مؤید این ادعاست. اشارات در کتب فارسی و اشعار شعرا به نفت سیاه و سفید نشان می‌دهد که نفت برای اولین بار در 1000 سال قبل توسط ایرانیان تصفیه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

History of Human Knowledge of Oil and Tar Derived from Excavation Findings and Old Iranian and Greek Writings

نویسنده [English]

  • Gholamhossen Daneshi

Professor Sharif University of Technology, School of Engineering

چکیده [English]

 Historical evidence shows that in the past four thousand years the Iranians have been acquainted with oil and tar and have used them in their every day life. They knew the location of the oil reservoirs as well. Statues and stamps, made from tar, belonging to 1600 B.C., discovered in Khoozestan and presently kept in archaeological museum in Tehran; references in Greek and Roman literature to oil and its use; description of the oil reservoirs and their location by Arab historians and references to oil and tar in Persian poetry, support this claim. References in Persian literature and poetry show that Iranians knew the art of refining and refined oil for the first time at about 1000 years ago.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • tar
  • oil history
  • oil refining
  • oil literature