نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندشی صنایع

2 دانشکده علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

3 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

چکیده

یکی از مهم‌ترین و اساسی‏ترین مؤلفه‏هایی که در اجرای طرح بهبود مستمر در صنایع مطرح می‏شود، آموزش کارکنان و کاربران درگیر در این صنعت است. در این میان، تعیین محتوای آموزشی، نحوه آموزش، شناسایی کارگران در معرض خطر و اجرای کارآمد برنامه‏های آموزشی یکی از چالش‏های اصلی مدیران ایمنی در صنایع است. آنچه در این میان ضروری به نظر می‏رسد، وجود یک راهنمای کاربردی برای کمک به مجریان در پیاده‏سازی برنامه‏های آموزشی تدوین شده است. در این مقاله مدلی برای طراحی، اجرا، ارزشیابی و بهبود برنامه‏های آموزش ایمنی در صنایع ارائه شده است. همچنین، از آنجا که یکی از مهم ترین ارکان عملیاتی در صنایع استفاده از تجهیزات حمل و نقل و جابه جایی است و بدون استفاده از لیفتراک ها، جرثقیل ها و وسایل مرتبط عملاً کارایی و عملکرد صنایع دچار مشکل خواهد شد، در این مقاله با ارائه مدلی برای آموزش، به صورت مطالعه ای موردی ، لیفتراک به عنوان یکی از مهم ترین ابزار حمل و نقل و جابه جایی کالا در صنایع مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A practical proposed model for effective education of safety

نویسندگان [English]

  • Rozbeh Ghosi 1
  • Maryam Khaje afzali 2
  • Babak Ebrahimi 3

1 Iranian University of Science and Technology , Industrial Eengineering Faculty

2 Iranian University of Science and Technology, Industrial Engineering Faculty

3 Iranian University of Science and Technology, Industrial Engineering Faculty

چکیده [English]

 Training employees is one of the most important parameters for continuous improvement for industries. The main goals for the managers of any industry are to determine the training contexts and methods, to identify employees at risk and to develop learning activities. So it is essential to have a training guideline in order to help employers to develop the learning activities. In this article the guidelines provide the employers with a model for designing, conducting, evaluating, and revising training programs. We tried to study lift truck as one of the main vehicles in material handling, because using transportation means has an important role in industries, and efficiency would decrease without using them

کلیدواژه‌ها [English]

  • training model
  • employee at risk
  • hazard analyzing
  • lift truck