نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

 پیشرفت سریع فناوری موجب شده است تا نیاز مهندسان به "روز آمد" کردن اطلاعات حرفه‌ای و علمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین این نیاز تخصصی برای مهندسان فارغ‌التحصیل و شاغل تا حدودی روش‌های آموزش مهندسی به کمک اینترنت توانسته است مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. در این مقاله روش جدیدی معرفی شده است که کارفرما نخست نیاز تخصصی مهندسان شاغل در محیط کار را به استادان مراکز آکادمیک گزارش می‌دهد و سپس، ‌متخصصان مرکز آکادمیک مورد نظر به بررسی و تأمین نیاز‌های تخصصی مهندسان می‌پردازند. محیط webبرای هر شرکت دقیقاً بر اساس نیاز‌های تخصصی طراحی شده است و گردش اطلاعات به‌طور سیستماتیک و از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. روز آمد ساختن این اطلاعات از شروط اولیه این روش است. کاربران می‌توانند مشکلات تخصصی خود را از طریق اینترنت به این مرکز گزارش داده و درخواست مشاوره دهند. مطالب درسی به نحوی با تجارب صنعتی ادغام می‌شود که اشتیاقی مضاعف در مهندسان برای یادگیری بیشتر ایجاد می‌کند. بخشی از این روش آموزشی مستمر در بر گیرنده دروس دوره کارشناسی ارشد است و مهندسان یاد می‌گیرند که چگونه آموختــه‌های دوره مهندسی را با مهارت های عملی و کار آفرینی در عر‌صه‌های صنعتی به کار ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review on Off – Campus Enginering Education in Scotland

نویسنده [English]

  • Akbar Khodaparast haghi

Associate Gilan University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

This article reviews the rapid rate of development relating to lifelong learning with higher education. More emphasis on the development of learning models to support lifelong learning and its Position in discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • off-campus learning
  • Workplace