نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم ج.ا.ا.

چکیده

 یکی از مهم ترین ویژگی‌‌های جوامع پیشرفته امروزی دانش بنیانی شدن آنهاست. در چنین جوامعی‌ بهره‌گیری از دانش و علم اساس کلیه فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌هاست و از طرفی، هرگونه برنامه‌ریزی غالباً با توجه به توسعه پایدار طراحی و اجرا می‌‌شود. در الگوی توسعه پایدار هر کشور، توسعه صنعتی یکی از محورهای عمده و اساسی آن محسوب می‌‌شود. توسعه صنعتی به افزایش مهارت‌ها و قابلیت‌ها؛ یعنی توسعه علمی و فناوری وابسته است که مهندسان مجرب، مسئول، متعهد، وطن دوست،پزتلاش و کوشا و نیز اجرای پژوهش موتور محرکه آن محسوب می‌‌شوند. در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به نظام توسعه پایدار، سازمان‌های مسئول پیشبرد علم و فناوری در کشور مشخص و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر، به خصوص با نظام مهندسی، با تأکید بر نهادینه شدن دانش و علم بر همه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها شرح داده شود. نظام ملی نوآوری به عنوان ساختاری مناسب برای هدفمند ساختن سیاست‌های کلان علم و تکنولوژی کشور شناسایی و بررسی و بر زمینه‌های مناسب برای پیاده سازی تفکرات علمی در عرضه دانش و تکنولوژی تأکید شده است. در نهایت، الگوی مفهومی سیاستگذاری توسعه علمی و فناوری برای خلق دانش، انتشار دانش و بهره‌برداری از دانش برای توسعه و ارتقای کشور با تکیه بر نظام نوآوری در حوزه مهندسی تدوین و ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Structure of Science and Technology Policy with Emphasis on Engineering

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Yaghobi 1
  • Mohammad mehdi Ghafari 2

1 Professor, Shiraz University, Faculty of Engineering

2 Engineering Sciences Division, Academy of Sciences of I.R.I.

چکیده [English]

Today knowledge based societies are growing around the globe. All scientists, intellectuals, and experts emphasize on the sustainable development for their future progress programs and policies and technologies. Advances in industrial technologies are one of the major elements for sustainable development, where the engineers are one of the main groups responsible for such industrial progresses. Regarding the above objectives, in this article attempt is made to distinguish different organizations which are policy makers for science and industries in our country. Their mutual correspondences to enhance such goals with respect to innovation are illustrated and explained in detail. It looks that innovation has become the key feature for any objective in the future of science and technology foresight. Concerning this fundamental principle, it is tried to develop a typical conceptual model for the science and technology progresses related to engineering based on science creation, science publication and science utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • sconce development
  • science creation
  • technology progress