نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 گرچه ده‌ها هزار دانشجو به امر تحقیق مشغول‌اند و هزاران میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی هزینه می‌شود، ولی باز هم به وارد کردن فناوری و خرید دانش فنی در زمینه‌های عادی و ساده اقدام می‌شود و تحقیق که زیر بنای اصلی توسعه و پیشرفت است، جایگاه واقعی خود را در جامعه به دست نیاورده است. در اغلب کشورها سیاستمداران از تحقیقات به منظور دستیابی به مقاصد سیاسی استفاده می کنند. تحقیقات در کشورهای در حال توسعه مشکلات مخصوص به خود را دارد. در این مقاله در باره ضعف‌های مدیریت تحقیق و اتلاف بودجه‌های تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه در تقلید از پروژه‌های تحقیقاتی دنیای صنعتی و تکرار کارهای آنها با هدف‌های نمایشی و تبلیغاتی و نادیده گرفتن نیازهای واقعی ملی بحث شده است. تحقیقات بنیادی و صنعتی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. همچنین، نقش تحقیقات صنعتی در پیشرفت ملی بیان شده و اهمیت "‌ سهم کشور در تولید فناوری جهانی" مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت ایجاد تعادل بین تحقیقات بنیادی و عملی بررسی و پیشنهاد شده است که نیازهای کشور به دانش فنی از طریق تحقیقات مرتفع شود و تحقیقات عملی و صنعتی در چهارچوب قراردادهای قانونی اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Management and Direction of Industrial Research in Iran: A Critical Assessment of the Existing Programs

نویسنده [English]

  • gholamhossen daneshi

Professor , sharif university of technology, school of engineering material

چکیده [English]

Although tens of thousands of students are engaged in research activities and billions of Rials are spent on research projects, the country still imports basic technology and pays for ordinary technical know-how and research, which is the basic requirement for modernization, has not gained its rightful position. In most countries, politicians, for their political ends, have often manipulated research activities. Third world countries have their own problems. In this paper the shortcomings of research management and the waste of research money in developing countries, in mimicking the industrial world and duplicating their research work for propaganda purposes at the expense of ignoring the domestic needs are discussed. A line is drawn between pure and industrial research. Attention is drawn to the importance of the industrial research in national welfare. The significance of the “national share of technical innovations in global production of technology” is highlighted. The importance of setting a balance between pure and applied research is discussed. It is suggested that the country’s needs for technical know-how to be obtained through domestic research. Applied research projects should be conducted through legal research contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial research
  • basic research
  • technical know- how
  • research management