نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

 قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده‌اند. فناوری اطلاعات یکی از رشته‌هایی است که ابداع شده است تا چگونگی جمع‌آوری, پردازش و توزیع اطلاعات را به‌صورت علمی بررسی کند. یکی از شاخه‌های مهمی که در فناوری اطلاعات وجود دارد، امنیت اطلاعات است. یک شبکه پایه و اساس یک سیستم کنترل صنعتی در دهه‌های اخیر بوده است. در گذشته، امنیت شبکه‌های کنترل صنعتی بر پایه مجزا کردن شبکه‌های کنترل صنعتی بوده است. امروزه، با گسترش شبکه‌های کنترل صنعتی و اتصال آنها به اینترنت, امنیت آنها به بحث بسیار مهمی تبدیل شده است. هرگونه نفوذ به سیستم‌های کنترل صنعتی می‌تواند بسیار خطرناک باشد, به خصوص در صنایع حیاتی برای یک دولت. در این مقاله سیستم‌های کنترل صنعتی و ساختار شبکه در آنها و نیز راه‌های افزایش امنیت این سیستم‌ها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IT Applications in Security of Industrial Control Systems

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Daiechian 1
  • Fereydon Shabaninia 2

1 Shiraz University , Faculty of Engineering

2 Assistant Professor, Shiraz University , Faculty of Engineering

چکیده [English]

 This century is referred to as information century. Information technology is a novel field that study information gathering, processing and distribution. One of the most important branches in IT is security. A network has been the base of industrial control systems for over decades. As long as the security was based on total isolation, there was no need to make any special networking security considerations. Only recently, when the industrial networks have become wider and even connected to the Internet, the security topic has become vital. Any intrusion to an industrial control system can be very dangerous, especially for critical government infrastructures. This paper discusses the computer control systems used within process control industries, their similarities, and network architectures. Also common attackers and some of security methods against intrusion are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Security
  • industrial control and intelligent control