نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده

 دانشگاه‌های خصوصی با هدف تأمین نیازهای آموزش عالی در لهستان که به منظور کمک به تحصیلات دولتی پایه گذاری شده است، تا حد زیادی بخش تحصیلات عالی لهستان را متحول ساخته است. دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره هایی خاص در این دانشگاه ها که دروس نظری ـ عملی را در سطوح تحصیلی عالی فرا می‌گیرند، توانسته اند با همکاری مراکز آموزش مهندسی در کشور آلمان در پروژه‌های کاربردی (صنعتی) نیز مشارکت کنند و با عنوان مهندس حرفه ای فارغ التحصیل شوند. در این روش تدریس پروژه های کاربردی با مشارکت و حمایت مستقیم صنایع آلمان و نظارت دقیق دانشگاه‌های دو کشور بر روند پیشرفت دانشجو در به‌کار گرفتن نکات نظری آموخته شده در آموزشگاه‌های لهستان به مرحله اجرا در می‌آید. بدین ترتیب، دانشجو پس از تکمیل دروس نظری و اخذ نمره قبولی مجوز مشارکت در تحلیل یک مشکل صنعتی را در کشور آلمان به دست می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Emergence of Engineering Education in Poland

نویسنده [English]

  • Akbar Khoda parast

Associate Professor, Gilan University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

 Private universities with the aim of improving the educational needs of public universities have been established in Poland. The Polish have made significant achievements in higher education. Students are now learning both theoretical concepts and applied industrial aspects as professional engineers with Germans, collaboration. The industrial projects are supported financially by the German industrial sectors and the courses frame works are being designed and controlled by both German and Polish universities. The students can participate in analyses of industrial problems in Germany after completing the theoretical concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional engineering education
  • internship
  • industrial collaboration