نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

‌ سیر تحول فناورانه و صنعتی و توسعه علوم و ظهور فناوری‌های جدید‏ تغییرات اساسی و ژرفی را در صنعت و زندگی روزمره بشری موجب می‌شود. پاسخگویی به نیاز‌های روز و آتی صنعت توسط مهندسان مکانیک به ابزار و دانش متفاوتی از آنچه در دانشکده‌های مهندسی مکانیک ارائه می‌شود، نیاز دارد و باید همگام با تغییرات و تحولات صنعتی ‏آموزش مهندسی مکانیک نیز متحول شود. در این مقاله ابتدا به تاریخچه آموزش مهندسی به طور اعم و آموزش مهندسی مکانیک پرداخته و روند تغییر و تحولات در این خصوص ارائه شده است. همچنین، لزوم تأکید بر مسائل کاربردی و " آموزش مهندسی" به جای‌ " آموزش علوم مهندسی"، بدون اینکه بخواهیم از اهمیت آموزش‌های نظری و مطالب پایه‌ای بکاهیم، در برنامه‌های درسی مهندسی مکانیک اشاره شده است. توجه به "تحقیقات" در آموزش مهندسی مکانیک در ایران از جمله مواردی است که در این مقاله بر آن تأکید شده است. تغییرات لازم در آموزش مهندسی مکانیک در چهار زمینه " محیط آموزشی" ، "فرایند مکانیکی آموزش‌"، "همکاری دانشگاه با صنعت " و " محتوای آموزش با توجه به ظهور فناوری‌های نو و نقش مهندسی مکانیک در آنها ارائه شده است؛ این فناوری‌ها شامل فناوری نانو، میکرو فناوری، بیومکانیک، فناوری اطلاعات و انرژی و محیط زیست است. در پایان راهکارهای برای ایجاد‌ تحول در آموزش مهندسی مکانیک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity of Educational evolution in Mechanical Engineering

نویسنده [English]

  • Ebrahim Shirani

Professor , Esfahan University of Technology, Mecahnical Engineering Department

چکیده [English]

 The trend of evolution and takeover of new industries, as well as emerging new sciences and technologies, will bring deep and radical changes in industries and daily life of mankind. Responding to the today's and tomorrow's need of industries by Mechanical Engineers requires different tools and knowledge that are typically used today and parallel to the above mentioned changes, Mechanical Engineering Education needs to be changed. In this paper, a brief history of engineering education in general and mechanical engineering education in particular, will be discussed first and the trend of changes in this regard will be reviewed. The necessity of putting the emphasis on the applied problems and "engineering education" rather than "engineering sciences" is mentioned without undermining the importance of theoretical and basic subject-materials typically offered in the mechanical engineering curriculum. Paying more attention on research in mechanical engineering education in Iran is another matter which is recommended in this paper. Here, the necessary changes in the mechanical engineering curriculum are categorized in the four cases: 1) issues related to the learning environment, 2) issues related to the mechanics of the learning process, 3) issues related to the partnership with industry and other institutions and 4) issues related to the content of mechanical engineering education (especially the latter), due to the emerging novel technologies and the role of the mechanical engineers in these matters are given. Such new technologies are: micro/nano technology, biotechnology, information technology, and ecology/energy. Finally, a list of actions necessary to take in mechanical engineering education is listed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical engineering
  • New Technologies
  • History
  • Research
  • novel methods