نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

 در این مقاله رهیافتی جامع در مهندسی مکانیک معرفی و طبق آن دروس کلیدی این رشته در دوره کارشناسی در یک مجموعه منسجم با نگرشی سیستماتیک تجمیع شده است، به گونه‌ای که دانشجو در برخورد با یک مسئله به جای جستجوی فرمول‌های خاص برای حل آن، بتواند از قوانین و معادلات علمی که آموخته است، مدل مناسب مسئله خود را استنتاج کند و مسائل متنوعی را که از اصول و مدل‌های مشابه تبعیت می‌کنند به صورت مجموعه های پراکنده و نا مرتبط با یکدیگر نبیند. این شیوه در سال‌های اخیر در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا به انحای مختلف مورد توجه قرار گرفته و عموماً نتایج رضایتبخش به دنبال داشته است. برای اعمال چنین رهیافتی در آموزش مهندسی مکانیک در دوره کارشناسی در دانشگاه های ایران با توجه به برنامه آموزشی متمرکز کشوری و تبعیت کلیه دانشگاه‌ها، اگر نه به طور مطلق، حداقل به صورت نسبی، از یک الگوی واحد در برنامه ریزی درسی به بررسی جدی متخصصان امر نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing a Comprehensive approach to Mechanical Engineering Education

نویسنده [English]

  • mojtaba mahzoon

professor , shiraz university, faculty of engineering

چکیده [English]

This article introduces a comprehensive approach to mechanical engineering education in which the core courses at undergraduate level are integrated in a sequential setting with a systematic vision. The paradigm exposes students to general problem solving approach instead of trying to find specific solution procedure to specific problems. As a result the student begins to realize connections between what are often perceived as apparently unrelated topics and will be provided with a common consistent problem solving approach for all courses. This approach has recently been used in several American universities, and in general the response to the new curriculum has been very positive. Implementing the new paradigm in revising the mechanical engineering curriculum of Iranian universities that follow a centralized policy in their academic program demands serious and thoughtful study on the part of specialists in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrating
  • conservation and accounting principles
  • System
  • Model