نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

پیشرفتهایی که اخیراً در زمینه کامپیوتر، مخابرات و فناوریهای نرم افزاری به وجود آمده، به آشنایی دانشجویان و متخصصان با فرصتهای جدیدی برای گسترش کاربرد کنترل در آموزش و همچنین، امور اقتصادی، صنعتی و غیره شده منجر است. در این مقاله ابتدا به ذکر اهمیت محیطهای مجازی و زمان حقیقی در تحصیل، آموزش و پیشرفت آزمایشگاههای مجازی و کنترل از راه دور پرداخته و در ادامه چگونگی ایجاد یک محیط شبیه سازی شده، کنترل مجازی ، زمان حقیقی و از راه دور یک فرایند آموزشی مورد استفاده برای آزمایشگاه درس کنترل خطی مربوط به دانشجویان کارشناسی گرایشهای مختلف مهندسی برق و مثالهایی از نحوه کاربرد آن آورده شده است. این تحقیق و تجربه می‌تواند زمینه راه اندازی آزمایشگاههای مجازی و از راه دور برای اغلب آزمایشگاههای دوره کارشناسی در دانشگاهها و نیز بسیاری از آزمایشگاههای موجود در صنعت را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The First Iranian Virtual and Remote Laboratory for Control Engineer: Design and Implementation

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Safavi 1
  • Saba Salehi 2
  • Mahsa Motamedi 2
  • Ehsan Kikha 2
  • Vahid Naghavi 2
  • Hossen Ghaffari 2

1 Associate Professor , Shiraz University, Faculty of Engineering

2 Shiraz University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

Recent advances in computing, communications, and software technologies have introduced to students and experts new opportunities to expand control applications in education, industry and economy of the society. In this paper, first, the importance of virtual and real-time environments in education and advancement of virtual and remote control laboratories is discussed. Then procedures to create an environment for virtual, real-time; and remote control of a typical standard experimental process commonly used for linear control course in the undergraduate program of electrical engineering are demonstrated. In addition some examples of applications of these laboratories are presented. This research and experience can pave the way for the establishment of virtual and remote laboratories for most undergraduate laboratory programs in universities and in industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Laboratory
  • real-time control
  • remote laboratory
  • E-learning