نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

4 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش مقاله در سنجش علمی اساتید و دانشجویان حوزه فنی-مهندسی در شرایط کنونی، شناسایی چالش‌های موجود در ارزشگذاری کیفی مقالات در کنار سایر بروندادهای پژوهشی و همچنین تحقیق شرایط مطلوب در توجه به کمیت و کیفیت مقالات علمی در مقایسه با سایر بروندادهای پژوهشی و فعالیت‌های آموزشی بوده است. به این منظور، از ترکیب روش‌های کمی و کیفی برای دستیابی به اهداف طرح استفاده شد. در بخش کمی (نظرسنجی)، اساتید و دانشجویان دکتری در دانشکده‌های فنی-مهندسی در پنج دانشگاه، یعنی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، اصفهان و گیلان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه آماری برای اساتید شامل 116 استاد و برای دانشجویان شامل 224 دانشجو بود. نمونه آماری در بخش مصاحبه با انتخاب 9 تن از اساتید صاحب‌نظر تعیین شد. با تحلیل نتایج نظرسنجی و مصاحبه‌ها، پاسخ پرسش‌های اصلی پژوهش بدست آمده و راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به شرایط مطلوب ارائه شدند. در جمع‌بندی نهائی این پژوهش، لزوم توجه به کیفیت آموزش و پژوهش در قوانین نظام آموزش عالی، انجام پژوهش‌های هدفمند و اثرگذار در دانشگاه‌ها، توجه بیشتر به کیفیت مقالات علمی در مقایسه با کمیت آن‌ها، تسهیل و حمایت از ارتباط دانشگاه با صنعت و نظارت مؤثر بر روند کیفی اجرای وظایف اساتید و دانشگاه‌ها به عنوان خواسته‌های اصلی متخصصین، اساتید و دانشجویان، نتیجه‌گیری شد. از میان تمامی پیشنهادهای ارائه شده، 14 پیشنهاد عملی -که قابلیت اجرا با صرف زمان و هزینه‌ای معقول را دارند- برای دستیابی به این خواسته‌ها به عنوان نتیجه‌گیری کلی تحقیق بیان گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The eligibility of scientific evaluation based on the criterion of “published paper” in engineering education of Iran

نویسندگان [English]

  • Sadegh Jalaly 1
  • Morteza Mojarad 2
  • Hossein Memarian 3
  • Mahmoud Shahabadi 4

1 PhD Student, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 ‌‌‌‌Professor of Geo-Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 ‌‌‌Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran Iran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper describes the role of published articles in scientific evaluation of engineering academics in the current circumstances and investigates the existing challenges in qualitatively grading the scientific articles relative to other kinds of research outputs. It also explores the most desirable condition for assigning priorities to quantity or quality of articles comparing to other research outputs and educational activities. To this end, both qualitative and quantitative methods were exploited to achieve the objectives of the paper. The quantitative data were collected using questionnaires and the qualitative data were obtained through interviews. For the survey, the professors and PhD students of engineering faculties of five universities, University of Tehran, Sharif University of Technology, Amirkabir University of Technology, University of Isfahan, and University of Guilan were considered as the statistical society. The sample consists of 116 professors and 224 students. For the interviews, the 9 distinguished professors were selected. In order to find answers to the main questions of this research, the results have been analyzed, and several recommendations have been offered accordingly among which, paying more attention to quality of education and research in regulations, carrying out purposeful and effective researches in universities, putting more emphasis on quality comparing with the quantity of publications, facilitating and supporting university-industry interactions, effective surveillance on the quality of universities and professors are found to be the main demands of the academics. Among all of the recommendations and solutions, 14 practical and time and cost efficient suggestions are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The criterion of paper
  • Quantity of publications
  • Research outputs
  • Qualitative valuation
  • Fake researches
اشرفی­زاده، سیدنظام­الدین (1394). آسیب­شناسی پژوهش در علوم و مهندسی طی دهه­های اخیر در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17(67)، صص. 127-113.
پاول، رونالد (1389). روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران. مترجم: نجلا حریری، تهران: آثار نفیس.
تعداد مدارک ثبت شده جمهوری اسلامی ایران در مجلات علمی دنیا همچنان روند صعودی طی می­کند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (خرداد 1394، بازیابی مرداد 95)، ازhttp://www.msrt.ir/fa/news
Badley, G. (2009). Publish and be doctor-rated: The PhD by published work. Quality Assurance in Education, 17 (4): 331-342.
Hook, O. (1999). Scientific communications history: electronic journals and impact factors. Scandinavian Journal of Rehab. Med. 31: 3–7.
http://www.natureindex.com/country-outputs/generate/All/global/All/n_article (2016).
http://www.scopus.com, (2016).
International science ranking(2015). Scimago Journal & Country Rank (SJR).
Jackson, D.  (2013). Completing a PhD by publication: a review of Australian policy and implications for practice. Higher Education Research and Development, 32 (3), 355-368.
Jinha, A. E. (2010). Article 50 million: An estimate of the number of scholarly articles in existence. Learned Publishing 23 (3): 258–263.
Kangas, A. and Hujala, T. (2015). Challenges in publishing: producing, assuring and communicating quality. Silva Fennica, 49 (4), 1304-1310.
Peters, M. A.; Jandric, P.; Irwin, R. Locke, K.; Devine, N.; Heraud, R.; Gibbons, A.; Besley, T.; White, J.; Forster, D.; Jackson, L.; Grierson, E.; Mika, C.; Stwart, G,; Tesar, M.; Brighouse, S.; Arndt, S.; Lazaroiu, G.; Mihaila, R.; Legg, C. and Benade, L. (2016). Towards a philosophy of academic publishing. Educational Philosophy and theory, 48(14), 1401-1425.
Sharmini, Sh.; Spronken Smith, R.; Golding, C. and Harland, T. (2015). Assessing the doctoral thesis when it includes published work. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40:1, 89-102.
White, J. L. (2016). Shadow scholars and the rise of the dissertation service industry: Can we maintain academic integrity? Journal of Research Practice, 12(1). Article V1.