نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 مربی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

4 مربی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد جهرم

چکیده

 امروزه، از برق DC با ولتاژ زیاد (HVDC) به دلایل مزایای زیست محیطی، صرفه اقتصادی در فواصل زیاد، کنترل دقیق توان، پایداری و کیفیت توان، تلفات کمتر و همچنین، انتقال انرژی در شبکه‌هایی که دارای فرکانسهای متفاوت هستند، استفاده می شود. مزیتهای انتقال به روش DC (برق مستقیم) نسبت به AC (برق متناوب)، از جمله کنترل پذیری بهتر، باعث شده است تا در انتقال انرژی یا اتصال سیستم های قدرت ناهمگون از این روش انتقال استفاده شود. یکی از روشهای انتقال انرژی با استفاده از جریان DC روش VSC-HVDC است. از این روش بیشتر برای اتصال دو شبکه که از نظر AC اتصال آنها ناممکن است، استفاده می‌شود. در این مقاله سیستم HVDC بر مبنای مبدل منبع ولتاژ (VSC-HVDC) که روشی نوین در انتقال توان در ولتاژ‌های زیاد است، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، این سیستم با HVDC مرسوم یا سنتی و نیز سیستم انتقال AC مقایسه و روشهای شبیه‌سازی و کنترل آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Modern Method For Power Transmission in High Voltage

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Rahmati 1
  • Adib Abrishami 2
  • Ebrahim Abiri 3
  • Hossen Mehraban jahromi 4

1 Associate Professor , Iran University of Science and Technology , Faculty of Electrical Engineering

2 Assistant Professor, Iran University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering

3 Instructor, Iran University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering

4 Instructor, Islamic Azad University of Jahrom

چکیده [English]

High voltage direct current transmission systems (HVDC) have been applied for several advantages as link between asynchronous AC systems, economical power transmission over long distances, power accurate control, stability, power quality and low power dissipation. HVDC technology based on voltage source converter (VSC-HVDC) is a kind of newly developed HVDC transmission technology. It is attractive for connecting weak AC networks, islands networks and renewable sources to a main grid. This new HVDC system has been studied in this paper and compared with conventional HVDC and HVAC. Some control schemes have been introduced to control the VSC-HVDC system

کلیدواژه‌ها [English]

  • HVDC
  • power transmission
  • Stability
  • voltage source converter