نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 مهندسی مجدد فرایندها رویکرد نوینی است که از دریچه¬ای کاملاً جدید به سازمانها می¬نگرد؛ از اواخر دهه 1990 سازمانهای مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مذکور موفق شدند در سازمان خود دگرگونی ایجاد کنند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می¬کنند. از جمله دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، کاهش هزینه، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت، بهبود عملکرد سازمان است. رشد و توسعه ابعاد سازمانها در ساختار سنتی و فرایندهای نهادینه شده در آنها موجب تمرکز بیش از حد فعالیت در حوزه ‏هایی خاص، کندی فعالیتهای جاری و عدم انسجام و یکپارچگی فرایندهای چند وظیفه ای شده است. به منظور حل این مشکلات، استفاده هوشمندانه از ابزارها و دیدگاههای نوین مدیریتی امری اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی است که طی دو سال با استفاده از معتبرترین استانداردهای جهانی نظیر استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه و استاندارد نظام مدیریت ارزش کسب شده در زمینه طرح ریزی دوباره فرایندهای برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکتهای ساختمانی انبوه ساز در ایران انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق بهره گیری از آخرین یافته های علمی، بهترین تجارب جهانی و الگوهای عملی موجود در این زمینه به منظور دستیابی به فرایندهایی چابک و سازمانی مسطح براساس ادبیات مهندسی مجدد فرایندها در نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه‏های انبوه سازی صنعت ساختمان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning & Project Control System Processes Re-Engineering in Industrial Building Mass Production Projects

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Golabchi 1
  • Hossen Naghash tosi 2
  • Mohammad hassan Sabt 3

1 Associate Professor, Tehran University, Faculty of Architecture

2 M.S. Tehran University , Faculty of Architecture

3 Associate Professor, Amir Kabir University of Technology, School of Civil Engineering

چکیده [English]

 Today a new angle of approach which looks through a complete new angle to organizations is business process re-engineering. Since late 1990's various organizations in developed industrial countries have achieved great modifications in their organizations with the assistance of the mentioned approach. Part of the achievement of this approach is providing the customers with qualified services, reducing costs, faster responses and ultimately improving organization's functions. Growth and development of organizations with traditional structure and process have caused over concentrations of activities in specific zones, also slow responses in current activities and incoherence in multi-duty processes. In order to resolve such issues, smart usage of new tools and point sol views seem inevitable. This article is defined upon the most word standards such as PMBOK (project management body of knowledge) and EVMS (earned value management system), it also benefits from the best experiences and practical models in this field. It has the aim to prepare the base for re-engineering, planning and project control processes of mass building productions companies. The goal is to achieve quick processes and level organized based on re-engineering literature necessities of processes in system planning and building industry mass project control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re-engineering
  • Process
  • project management
  • Mass Production
  • project planning
  • project control