نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این مقاله قسمت سوم از موضوع پدیده فرار مغزهاست که در آن به ارائه راهکارهای کاهش این پدیده پرداخته شده است. در مقاله اول به تاریخچه این پدیده پرداخته¬] 1 ¬ [و تقسیم بندی پدیده فرار مغزها بر اساس دوران تاریخی آن به سه دوره قبل از انقلاب (پادشاهی)، دوران انقلاب و بحران و دوران تثبیت و آرامش نسبی تقسیم شد و آمار مهاجرت در هر یک از این دوره ها مورد بررسی قرار گرفت. درمقاله دوم] 2 [ نظریات صاحبنظران از دیدگاه تخصصی آنان همانند دیدگاههای جامعه شناسی، اقتصاد ، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در زمینه علل مهاجرت نیروهای کارآمد و نخبه جمع¬آوری و بررسی شد. در نهایت، مجموعه عوامل و انگیزهای مطرح شده در زمینه فرار مغزها به الف. انگیزه‌های سیاسی و امنیتی؛ ب. انگیزه‌های فرهنگی؛ پ. انگیزه‌های حرفه ای و علمی ت. عوامل اقتصادی؛ ث. عوامل اجتماعی تقسیم شدند. در مقاله حاضر سعی شده است تا حد امکان مجموعه ای از راهکارهایی که در تعدیل، تغییر یا رفع انگیزه¬های پدیده فرار مغزها مؤثر هستند، ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brain drain, Brain Circulation (Solution)

نویسندگان [English]

  • Mohammad hossen Mirbagheri 1
  • Parviz Davami 2

1 Amir Kabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgy

2 Professor Sharif University of Technology, School of Engineering Material

چکیده [English]

This is the third part of an article related to the brain drain in Iran and how this can be prevented by drain circulation. The first paper is devoted to the history of this phenomenon in Iran and divided to: 1) before Islamic Revolution, 2) during revolution and crises, 3) the period of relative Calmness. The amount of Iranian expert's immigration has been presented. In the second paper the views of Iranian experts in connection with the cause of this immigration from economical, cultural; political, professional and social point of view has been evaluated. In this paper parameters affecting the reduction of this phenomenon and even to convert the harmful brain drain to brain circulation are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Brain Circulation
  • brain drain in Iran