نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چکیده : مهندسی ارزش متدولوژی سامانه‏مند و گروه‏گرایی است که با تجزیه و تحلیل کارکردهای محصول/خدمت تلاش می‌کند تا با ارزش‏ترین کارکرد با صرف کمترین هزینه را بدون چشمپوشی از ایمنی، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و تعمیرات، کیفیت و سایر مشخصه‌های مطلوب محصول/خدمت محقق سازد. از سوی دیگر، متدولوژی TRIZ با گردآوری کاراترین تجربه¬های حاصل از اختراعات و حل مسائل پیچیده طراحی و مهندسی, امکان شناسایی همزمان کارکردهای مفید و زیانبار و مؤلفه‏های فیزیکی یک محصول/خدمت و ارائه بهبود یافته‏ترین کارکرد جایگزین برای آن را داراست. در این میان، بروز قابلیتهای هم‏افزایی این دو متدولوژی امکان کاربری همزمان آنها را در حل مسائل، بهبود کارکرد و افزایش ارزش جالب توجه می¬¬سازد. استقرار سامانه‏ای مهندسی با رویکرد عام همواره یکی از دغدغه‏های اصلی مدیران در پروژه¬هاست. در این مقاله‏ ضمن معرفی ابزار توانمند و کارایTRIZ و بازنمایی نقاط ضعف مهندسی ارزش در مرحله آنالیز کارکرد-نمودارFAST و فرایند ایده پردازی، از خلال بررسی امکان هم‏افزایی این دو متدولوژی، به ارائه مدل کارکردی جدیدUHP-FAST برای آنالیز کارکرد پرداخته شده است. همچنین، از خلال مدل ارائه شده و قابلیتهای افزوده شده توسط آن در مرحله اطلاعات و مدل بهبود یافته طوفان ذهنی به وسیله TRIZ در قالب طوفان ذهنی جهتدار، به فرایند ایده¬پردازی مرحله خلاقیت پرداخته شده است. در نهایت، با توجه به مدل ارائه شده و اعمال این مدلها و پیشفرضها در برنامه کاری سنتی مهندسی ارزش، برنامه کاری جدید برای مهندسی ارزش و استقرار سامانه¬ای مهندسی و فراگیرتر پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE NEW METHOD OF VALUE ENGINEERING AND TRIZ

نویسندگان [English]

  • Siyamak Farshad 1
  • Babak Ebrahimi 2
  • Ehsan Khavandkar 3

1 Assistant Professor , Iran University of Science and Technology , Industrial Engineering

2 MSc. Student ,Sharif University , Department of Economy

3 MSc. Student , of Iran University of Science and Technology, Industrial Engineering

چکیده [English]

S. Farshad , B. Ebrahimi** and E. Khavandkar*** ABSTRACT- Value engineering is a systematic and group based method which tries to meet the most valuable function with minimum cost and without ignoring safety, reliability, maintainability, quality, etc. by analyzing product/service functions. While TRIZ method is capable of identifying advantageous and disadvantageous functions and physical elements of a product/service and to propose the most improved alternative function simultaneously by gathering most efficient experiences from innovations and solving complex design and engineering problems. Therefore, their synergy capabilities results in simultaneous application of these methods in solving problems function improvement and increasing value. Settlement of an engineering system is one of the main apprehensions of project managers. In this paper, in addition to introducing powerful and efficient tool, TRIZ, and reviewing drawbacks of value engineering in function analysis FAST diagram and brain storming process, proposes a new functional model UHP-FAST for analyzing function, by investigating synergy possibility of these methods. At last, considering proposed model and applying these models and preposition in traditional work plan of value engineering, we propose a new workplan for value engineering and settlement of an engineering and comprehensive system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • TRIZ
  • Orient Brain Storming
  • UHP_FAST
  • WorkPlan