نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

2 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران

چکیده

 فلزات استراتژیک به فلزاتی اطلاق می¬شود که در صنایع نوین و پیشرفته کشور ها به کار می روند، ولی مواد اولیه، فناوری یا تجهیزات لازم برای تولید آنها در کشور ها محدود یا به کشورهای خارجی وابسته است. با توجه به نیاز صنایع نوین و پیشرفته به فلزات استراتژیک و محدودیت مواد اولیه برای تولید آنها و تأمین کانه (سنگ) فلزات استراتژیک، دسترسی به فناوری و تجهیزات لازم برای تولید آنها برای کشورها در دراز مدت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است و کمبود آنها می¬تواند شرایط بحرانی یا آسیب پذیری ایجاد کند. اطلاع از تأثیر عوامل مختلف بر روند تولید این فلزات مهم است. اکثر فلزات استراتژیک همراه کانه فلزات مس، سرب، روی و قلع در ایران موجود هستند و در محصولات میانی فرایند تولید فلزات خام، غبار، سرباره و لجن توزیع می شوند. این فلزات سرچشمه فلزات استراتژیک به شمار می روند. عرضه، تقاضا، کارایی و کاربرد فلزات استراتژیک به تنهایی و نیز میزان تولید فلزات سرچشمه فلزات استراتژیک و به تبع آنها درجه استراتژیک بودن فلزات استراتژیک یکسان نیست. شناخت اثر عوامل بحرانی و آسیب پذیر بر قیمت این فلزات برای شناخت درجه استراتژیک بودن آنها الزامی است. چون تولید و مصرف فلزات استراتژیک و کاربرد آنها برای تولید مصالح پیشرفته بیشتر در چند کشور صنعتی متمرکز است، با توجه به محدودیت عرضه کانه فلزات سرچشمه استراتژیک در ایران و جهان علی رغم جایگزینی تعدادی از آنها، درجه بحرانی بودن، آسیب پذیری و بالاخره، استراتژیک بودن آنها به مرور زمان برای ایران و اغلب کشور¬ها بیشتر خواهد شد. با احتساب این واقعیت، ضرورت آینده نگری و برنامه ریزی کلان برای شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در گرایشهای مهندسی متالورژی و مواد الزامی به نظر می¬رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Importance of Comprehension & Training of Strategic Metals in Materials Engineering

نویسندگان [English]

  • Naser Towhidi 1
  • Arman Rabieifar 2

1 Professor , Tehran University , Faculty of Engineering

2 Tehran University , Faculty of Engineering

چکیده [English]

Strategic metals are those equipment, may be limited in the country or depended to foreign countries. Shortage of strategic raw material may cause critical condition for various nations. It is also used in advanced industry, but their raw material, production technology or important to be aware of the effect of different factors on their production. Most strategic metals are found with copper, lead, zinc and tin ore (the source of some strategic metals) in Iran, which are extracted as by-product. The efficiency and usage, growth of supply and demand, rank of importance and production rate of the strategic metals are different. To detect their rank of importance, recognition of factors which affect their cost and crisis, is necessary. Rapid application of strategic metals and limitation of their ores in Iran and all over the world, it is possible that their strategic degree for Iran will increase gradually, so it is necessary to plan comprehensive schedules and take them into consideration in metallurgical engineering education in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Materials forecast patterns
  • Supply
  • demand
  • production
  • cost factors copper
  • Lead
  • zinc
  • and tin ore