نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی ، فرهنگستان علوم ج.ا.ا.

2 دانشجوی دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان

چکیده

هدف از مطالعات آینده نگری فناوری در کشور ژاپن ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی مورد نیاز دولت در امر سیاستگذاری علم و فناوری، مدیریت پژوهش و توسعه، برنامه¬ریزی آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، بنگاههای اقتصادی و... است. تحقق مطالعات آینده نگری فناوری با ویژگیهای سازمانهای دولتی که با مقولات علم و فناوری سر وکار دارند و همچنین، با عوامل مختلف اقتصادی اجتماعی جاری در زمان اجرای برنامه، ارتباط تفکیک ناپذیری دارند. در نتیجه کشمکش¬ها و مباحثات طولانی که در اواسط دهه 1990 به دلیل بروز رکود اقتصادی در ژاپن آغاز شد، نظام دولتی را با تغییر و تحولات شدیدی رو به رو ساخت [1]. دولت ژاپن برنامه جامع «سیاستگذاری علم و فناوری در قرن بیست و یکم» را که توسط « شورای علوم ژاپن»، که نهادی وابسته به دفتر نخست وزیری و مشتمل بر نخبگان علمی و دانشمندان برجسته است، به تصویب رساند. در این مقاله با استناد به گزارشهای ارائه شده توسط «مؤسسه ملی سیاستگذاری علم و فناوری» و «وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علم و فناوری ژاپن» مطالعات آینده¬نگری و سیاستهای علمی دولت بررسی شده است. در این خصوص، ابتدا ابعاد اساسی نظام علم و فناوری کشور ژاپن و تغییر و تحولات آن از اوایل دهه 1990 میلادی ارائه و سپس، با بررسی مطالعات آینده نگری فناوری، نتایج ششمین (1997) و هفتمین (2001) دوره آینده¬نگری ژاپن و در نهایت، اولویتهای مورد نظر در توسعه این کشور ارائه شده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Technology Foresight on the Japanese Science and Enginiering Education System

نویسندگان [English]

  • Mohammad mehdi Ghafarei 1
  • Maryam Pakpor 2

1 Instructor, Engineering Sciences Division, Academy of Sciences of I.R.I

2 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences- Zanjan

چکیده [English]

The goal of technology foresight in Japan is to provide basic information for government science and technology policy, corporate R & D management, educational planning at universities and research centers. The implementation of technology foresight is inextricably related to the characteristics of governmental organizations that are involved in science and technology and to various social and economic factors. A consensus process has been important to form national science and technology policy. Results of such a policy was decentralization of administrative structure and large investment in Japanese industry. This paper outlines Japanese technology foresight activities using Delphi surveying technique for more than 30 years. Case studies on IT, environment, energy and life science show significant correlation between two parameters that Delphi results could be utilized to set priorities settings for each case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Foresight
  • Delphi survey
  • Policy
  • Science and Technology
  • Education
  • Social and economic factors