نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

 تا به حال در کشور ما آموزش مهندسی از پژوهشهای آزمایشی در زمینه شیوة آموزش کمتر بهره برده است. در پژوهش حاضر دو شیوة‌ تشویق به تولید پاسخ بدون نگرانی از خطا و نیز شیوة مرسوم یادگیری همراه با ارزیابی [بدون خطا] با یکدیگر مقایسه شده‌اند. تشویق به تولید پاسخ بدون نگرانی از ارزیابی شیوه‌ای است که در شرکت تویوتای ژاپن شیوة مسلط آموزشی بوده است. در پژوهش حاضر نمونه‌ای از دانش آموختگان رشته مهندسی برای حل مسائل با ماهیت مهندسی با این دو شیوه مقایسه شده‌اند. دانش آموختگان دانشجویان رشته‌های رایانه ¬(نرم افزار و سخت‌افزار)، شیمی و طراحی صنعتی بوده‌اند که برای استخدام به یک شرکت صنعتی در اصفهان مراجعه کرده¬اند. تعداد 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه گواه قرار داده شدند که در گروه آزمایشی تولید پاسخ بدون ارزشیابی و در گروه گواه با ارزشیابی (یعنی کنترل خطا) بوده است. یافته‌ها نشان داد که دانشجویان روش تولید پاسخ بدون نگرانی از ارزیابی نسبت به گروه دیگر در نوآوری، برنامه¬ریزی و تفکر مستقل از میدان برتری دارند.بر پایه یافته¬های این پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Error Effectiveness on Creativity and Programming and Field Independence Thought of Engineering Students

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Oreyzi 1
  • Azadeh Asgari 2
  • Maryam Akhbari 2

1 Assistant Professor , Esfahan University, College of Education,

2 B.S.Student, Esfahan University, College of Education

چکیده [English]

Engineering training in our country has not benefited from of experimental researches. In the current study the method of response production encouragement regards less of error, and traditional method of learning with assessment (without error) is compared. Encouragement to produce responses without care of appraisal was used successfully in Toyota company as a dominate method. In this research sample of engineering graduates was compared in problem solving of engineering essence. Findings indicate that the first group was superior as compared with-the second group in Flanagan Industrial Tests (innovation, programming, field independent thought and judgment). Suggestions are made on the basis of conclusions to persuade such stills among engineering students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error training
  • ingenuity
  • programming
  • field independent thought
  • judgment and comprehension