نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی همدان

2 پژوهشکده آینده‌پژوهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

4 دانشیار مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

دانشگاه یکی از مهم‌ترین پیشرانهای توسعة کشورهای مختلف محسوب می‌شود. این نهاد مهم اجتماعی به‌دلیل نقش و رسالتی که در تربیت نیروی انسانی، آموزش مهارتها و روشهای مورد نیاز برای اجرای امور مختلف دارد، همواره در سیاستگذاریها و تصمیم‌گیریهای مهم برای توسعه مورد توجه بوده است. نقش دانشگاههای صنعتی در توسعة کارآفرینی و نوآوری در جامعه و دستیابی به پیشرفتهای فنی و اقتصادی چشمگیر است. از این رو، از دانشگاههای صنعتی ایران انتظار می‌رود که در توسعه و پیشرفت کشور یکی از مهم‌ترین‌ نقش‌آفرینان باشند. نکتة حایز اهمیت آن است که دانشگاههای صنعتی ایران جدا و مصون از تحولات محیطی خود نیستند؛ به عبارت روشن‌تر، تحولات فضای ملی و بین‌المللی نقش مهمی در اثربخشی و نقش‌آفرینی این دانشگاهها دارد. پاسخگویی به نیازهای ملی برای ارتقای مهارتها، تأمین منابع انسانی و ترویج آموزشهای فنی و مهندسی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف ملی از یک سو و حضور در عرصة رقابت‌پذیری بین‌المللی و هماوردی با مؤسسات همتای معتبر جهانی از سوی دیگر، از مهم‌ترین تعاملات دانشگاههای صنعتی ایران با محیط پیرامونی محسوب می‌شود. با توجه به این مهم، در این مقاله تلاش شده است تا با بهره‌گیری از روشهای مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوای اسناد و مدارک و تحلیل روند و کارگاه مدلی پیشنهاد شود و از منظر آینده‌پژوهی مهم‌ترین روندهای مرتبط با دانشگاههای صنعتی جهان شناسایی و بر اساس مدل، توصیه‌های سیاستگذاری تدوین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future oriented approach in policy making for technology universities based on environmental scanning of higher education trends

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashiri 1
  • Mohammad Hoseini Moghaddam 2
  • Maryam Sani Ejlal 3
  • Mehdi Iran Nejad 4

2 Faculty Member of Department of Futures Studies, Imam Khomeini International University, Hamedan, Iran.

3 Faculty Member of National Research Institute for Science Policy, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Universities are the most important drivers for the development of countries. Regarding their roles in human education and training, universities have been considered in decision and policy making. The role of technology universities in entrepreneurship and innovation development and also in economic/technological progress is remarkable. So it is expected that Iranian technology universities be prominent actors in country,s development. These universities are not separated from environmental changes in higher education field. Therefore national and international changes play important role in their acts. Technology universities have to consider national needs to improve knowledge and human skills on the one hand and international competitiveness on the other. In this research we attempted to propose a model of policy for technology universities. The research exploited document content analysis, trend analysis and workshop method to extrapolate important trends.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Scanning
  • Trend Analysis
  • university of technology
  • Futures Studies