نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه معماری

چکیده

در این پژوهش اطلاعات به‌دست آمده از مطالعات طراحی دانشجویان ترم سوم دوره کارشناسی معماری دانشگاه تهران در دو گروه آموزشی تعاملی و خلاق در توسعه مدل مهارتی فرایند طراحی معماری تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات مربوط به پروتکل طراحی و مدل مهارتی در شناسایی چهار راهبرد مختلف طراحی شامل راه‌حل ‌محور، مسئله‌محور، اطلاعات‌محور و دانش‌محور- که از تکرار فعالیتهای مدل مهارتی و نتایج ارزیابی داوران به صورت نمره نهایی و نمره خلاقیت حاصل شده، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که طراحان با رویکرد راه‌حل محوری نمرات نهایی و خلاقیت بالایی را به‌دست می‌آورند، دانشجویان مسئله‌ محور نمره نهایی پایین و نمره خلاقیت نسبتاً بالایی را کسب می‌کنند، دانشجویان اطلاعات محور نمرات نهایی نسبتاً بالا و نمره خلاقیت پایین‌تری به‌دست می‌آورند، در حالی که دانشجویان دانش‌محور نتایج متعادلی را در نمره نهایی و خلاقیت کسب می‌کنند. می‌توان دریافت که راه‌حل‌محوری با خلاقیت ارتباط مستقیمی دارد. در این تحقیق به صورت تجربی رویکردهای طراحی مورد استفاده طراحان از طریق مدل مهارتی فرایند طراحی جمع‌آوری و این رویکردها با نتایج ارزیابی محصول طراحی مرتبط شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creative education, interactive education, cognitive strategy, design protocol, expertise model

نویسنده [English]

  • Zohreh Torabi

Assistant Professor, Zanjan University

چکیده [English]

From the protocol of design studies, information is obtained of the third semester (B.A) students of University of Tehran in a two groups of interactive training and creative to jointly work on a same architectural design. The data are used to develop and analyze expertise model design process production. Data protocol design and expertise model to identify four various cognitive strategies are used. Solution-driven strategy, problem-driven, data-driven and knowledge-driven activities, repetition of the skill and the results of the evaluation of judges as the overall score and creativity are compared. The results show that the designers who take the solution-driven strategy gain overall scores and scores of high creativity and the students in using problem-driven gain low overall scores and almost high scores for their creativity. The data-driven students gain relatively high overall scores and lower scores for their creativity. To assess reliability, a second group with a creative approach in teaching students the cognitive strategy is analyzed. The results are comparable with the first group, especially in the solution-focused strategy; the creative solution-driven strategy is closely related. In this paper empirical evidence gathered from different strategies and strategies designed to yield the quality of the results (solution concepts) are related by the designer interest.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural education
  • Creative Education
  • Interactive Education
  • Cognitive Strategy
  • Expertise Model