نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ملی سنگاپور

3 دانشگاه مهندسی

4 دانشکده مهندسی

چکیده

 در سالهای اخیر، رشد سریع شبکه‌های ارتباطی و فناوری مخابراتی فرصتهای مهم و چالشهای زیادی در خصوص ارتباط بی درنگ ، مانیتوررینگ و کنترل سیستم ‌ها از راه دور ایجاد کرده است. در این مقاله بعد از بررسی سایر تحقیقات پیشین در این زمینه، به معرفی و توسعه کنترل و مانیتورینگ تحت شبکه های کامپیوتری در خصوص امنیت، نظارت و حفاظت مراکز حساس تجاری، نظامی و ... از راه دور پرداخته و در ادامه گامهای طراحی این سیستم ها بررسی شده است. سپس به روش مبتنی بر Web به عنوان یکی از روشهای مبتنی بر شبکه و اهمیت شبکه¬های VPN به عنوان راهکاری برای تأمین امنیت این سیستم کنترل از راه دور بررسی و مزایای VPN بیان شده است. در انتها به مقایسه این روش با سایر روشهای مشابه، توجیه اقتصادی این روش و ویژگیهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Development of a National Security and Monitoring System

نویسندگان [English]

  • Hossen Mehraban jahromi 1
  • Borhan Jalaeian 2
  • Abbas Mehraban jahromi 3
  • Mohsen Masala nejad 4

1 MSc. Member of Yang Research club, Azad University of Jahrom

2 PHD. Student of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore

3 B.S. Student, Shiraz University , Faculty of Engineering

4 MSc. Student, Shiraz University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

In recent years, developments of communication networks and communication technology have created new opportunities, and consequently new challenges through the real-time applications, monitoring and controlling remote system. After reviewing previous works, this paper describes and develops a Computer Network-Based system for controlling and monitoring commercial and military applications. It introduces remote controlling via computer networks and explains the designing steps of a system. Then, the benefits of a web-based method are mentioned, while explaining VPN networks as a new approach to provide safety for these remote control systems. At the end, it draws a comparison with similar security approaches, economic explanation of this method and specific features of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • VPN (Web-Based Control)
  • Real time Monitoring