نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کمیته برنامه ریزی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 برنامه آموزشی مهندسی برق در کشور قریب به بیست سال است که دچار رکود نسبی شده و این امر منجر به آن شده است که دیگر این آموزشها با فناوریهای روز جهان هماهنگ نباشد و به علاوه، نیازهای صنعتی و اجتماعی روز کشور را بر آورده نسازد. از این رو، در سال 1383 کمیته‌ای در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف مأموریت یافت تا بر اساس معیارهای نوین و پویا در آموزش مهندسی برق برای یک تجدید ساختار جامع در آموزش کارشناسی مهندسی برق برنامه ریزی لازم را به عمل آورد. نقیصه موجود در آموزشهای حاضر را به تعبیری دیگر می‌توان این گونه تشریح کرد که با این آموزشها مهندسی تربیت می‌شود که علم به مبانی و کلیات دارد و آماده کار کردن در زمینه برخی مباحث نظری و علوم است، نه لزوماً مهندسی که بتواند پاسخگوی نیازهای فنّی روز کشور باشد، چرخ مدیریت صنعت را بچرخاند و موجب افزایش و بهبود تولید ملی در کشور شود. در این مقاله به طور خلاصه برنامه ریزی انجام شده در این زمینه به منظور احیا و به روز ساختن محتوا و نظام آموزشی مهندسی برق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Restructuring the Electrical Engineering Education in the Country

نویسنده [English]

  • Mahdi Ehsan

Planning Committee of the Faculty of Electrical Engineering, Sharif University of Technology

چکیده [English]

The Electrical Engineering undergraduate educational program in the country has undergone some kind of stagnation during the past twenty years, and this has caused a mismatch between this education and the up-to-date world’s technology. In addition the existing program does not satisfy the industrial and social needs of the country in this era. This deficiency in the present educational program can lead to educating engineers who have a good knowledge about “Principles and Fundamentals” and are ready to work on theoretical and scientific subjects, while they are not ready to work as an engineer who can respond to the technological challenges of the country and to manage effectively parts of the industrial potential of the country and result in a surplus or improvement in the net national product of the country. To fulfil a thorough investigation on the subject a committee was assigned, in 2004, in the Electrical Engineering Department of Sharif University of Technology to develop a complete restructured undergraduate program in Electrical Engineering, based on the up-to-date and active measures. This paper briefly presents the developed educational program out of this task, which aims to renew and update the structure, and the content of the undergraduate educational program of the Electrical Engineering at Sharif University of Technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restructuring of the Educational System
  • Inverse Education
  • technology
  • Industrial Requirements
  • Industrial and Managerial Insight
  • Professional Engineers
  • Innovation and Entrepreneurship