نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به اختصار در خصوص بازنگری برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی برق، که در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، نقد و بررسی صورت گرفته است. در این تحلیل علاوه بر نقد شیوه اجرای بازنگری، خطوط کلی برنامه‌ریزی پیشنهادی و عناوین و سرفصل مطالب برخی از دروس پیشنهادی نیز بررسی شده است. لازم است برای برنامه‌ریزی جامع، ملاحظات تمام دانشگاهها در نظر گرفته و از دیدگاههای تمام صاحبنظران مهندسی برق در سطح کشور استفاده شود. گفتنی است که قالب ارائه شده در مجموع نامنعطف می‌نماید و جای زیادی برای دروس اختیاری نمانده و دروس جدید کمی پیشنهاد شده است. به علاوه، بر دروس پایه مهندسی پیشنهادی برای دو نیمسال اول تحصیلی ایرادهای مهمی وارد است. در مجموع، به نظر می‌¬رسد که یکی از دلایل شرایط موجود، اصرار بر حفظ گرایش در سطح کارشناسی است، امری که مورد انتقاد بسیاری از اهل فن بوده و هست. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که به طور جدی به حذف گرایش و سازماندهی مجدد دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی به صورت ترکیبی (سه سال + دو سال) فکر کنیم. جایگزینی نظام نیمسالی با نظام فصلی که با تعطیلات ما هم سازگارتر است، یک راه حل بالقوه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On Restructuring the Electrical Engineering Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Parviz Jabehdar maralani 1
  • Babak Nadjar araabi 2

1 Professor, School of Electrical and Computer Engineering College of Engineering University of Tehran

2 Student, School of Electronical and Computer Engineering , College of Engineering University of Tehran

چکیده [English]

In this paper, we provided our critical views on restructuring the Electrical Engineering education at bachelor¬,s level in Iran. We particularly discussed the conclusions and suggestions that are resulted from a study at Sharif University of Technology. Their approach to the problem, main ideas in restructuring, suggested new courses, and new syllabuses for old titles are critically analyzed. The main concerns are as follows: Curriculum planning at national level demands for a large poll of ideas at the same level; the suggested framework seems to be too rigid; there is only a little room for technical electives; the number and content of newly suggested courses does not match the rapid changes in the field; and the content of the newly suggested courses for first two semester are not consistent with students’ knowledge at those levels. We think many of these problems are due to insisting too much on keeping subprograms at bachelor level. Maybe it is time to remove subprograms and rescheduling the bachelor of Electrical Engineering as a three years program, followed by a two years advanced program. A three year program is more consistent with quarter-based system as compared with semester-based system. The former is more consistent with Iranian New Year holidays as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education curriculum planning
  • Electrical engineering education
  • higher education restructuring
  • subprograms at bachelor level
  • evaluating and updating