نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده

 در سالهای اخیر با ظهور علوم و مفاهیم جدید در دنیا و اهمیت کارآفرینی، ابداع و خلاقیت زمینه مهندسی و آموزش آن امری اجتناب ناپذیر است. تشخیص و شناسایی افراد، اشیا و کالاها از جمله اموری است که روزانه در سراسر دنیا انجام می شود و بشر همواره در راه آسان¬تر کردن شناسایی و تشخیص به منظور جهت متمایز ساختن هویت فیزیکی افراد یا اشیاست. در این میان، یکی از تحولات عظیم در عرصه مهندسی فناوری اطلاعات، فناوری شناسایی و دریابی خودکار است که به سرعت به یک فناوری مؤثر و راهبردی صنایع تبدیل شده است و تمام صاحبنظران، متخصصان و فعالان فناوری اطلاعات در دنیا آن را بزرگ ترین حادثه پس از اختراع اینترنت به شمار می آورند. شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی مجموعه ای از روشهای فنی است که به کمک امواج رادیویی با طیف فرکانسی مشخص به شناسایی می پردازد و در گستره وسیعی از صنایع کاربرد دارد و همواره بر روی کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف زیر بنایی تأکید شده است. در این مقاله ضمن معرفی روشهای مختلف شناسایی خودکار از گذشته تا کنون، ایده¬ای روشن از ساختار این فناوری ]شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی[ ارائه و ضمن بررسی مزایا و چالشها، به تحلیل و ارزیابی این فناوری و ارائه راهکارهای موجود پرداخته شده است. همچنین، تحقیقات علمی مختلف در این زمینه بررسی و طبقه بندی شده است تا منبعی جامع برای محققان، دانشگاهیان و صنعتگران در امر آموزش باشد. در واقع، هدف اصلی این پژوهش آموزش، خلاقیت و ارتقای دانش در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of RFID in IT Development, Training and Challenges

نویسندگان [English]

  • Hossen Mehraban jahromi 1
  • Mohsen Mosala nejad 2

1 MSc.Member of Young Research CLUb, Azad University of Jahrom

2 MSc. Student, Shiraz University, Faculty of Engineering

چکیده [English]

In recent years, with appearance of new sciences and concepts in the world and the importance of work creativity, the concepts of innovation and creativity in engineering and its training is inevitable. Identifying and realization of people, objects and goods are the cases that are daily applicable in whole of the world. Human are interested to make the identifying and realization of people and objects easier than before to separate the people and objects physical identity. So one of the great changes in IT field is its identification and automatic perception that rapidly have come to be an effective and suitable technical in industries. All the clear-sighted people and experts and active people in IT in the world consider it as the greatest event after the innovation of Internet. Identifying upon radiation freakiness is a set of technical ways which identify with the help of radiation waves and is applicable in industries and its application in different important industries is being emphasized. In this article, while introducing the different automatic ways of identification from past to present, we show a clear idea of this technology (Radio Frequency Identification) and also show the advantages and disadvantages and the analysis of this art. We consider different scientific searches in this field and classify them to offer a complete source for researchers, universities and industrialists for training. With the above discussion, the main goal of this research is training, creativity and improving knowledge in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Tele recognition
  • Security
  • RFID
  • EPC
  • PML