نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

برای سرعت بخشیدن به پیشرفت صنعتی کشور لازم است در آموزش مهندسی تحولی ایجاد شود، به طوری که دانشجویان و استادان مهندسی به طور مستقیم در فعالیتهای صنعتی مشارکت کنند و با مسائل صنعت آشنا شوند و همچنین، از مهندسان با تجربه صنعت در فعالیتهای دانشکده¬های مهندسی استفاده شود. در طرح پیشنهادی یکی از دانشکده¬های مهندسی کشور به طور آزمایشی و همراه با پذیرش دانشجویان معمولی، به پذیرش دانشجویانی که آموزش خود را به طور موازی در دانشگاه و صنعت می¬گذرانند، اقدام کند و در صورت موفقیت طرح و تمایل، سایر دانشکده¬های مهندسی کشور این طرح را اجرا خواهند کرد. چنانچه دانشجویان مشغول به تحصیل در این طرح آموزشی از ادامه تحصیل در این برنامه منصرف شوند، می‌توانند آموزش خود را با سایر دانشجویان همرشته خود ادامه دهند. طول دوره آموزش موازی مهندسی در دانشگاه و صنعت جمعاً 14 دوره یا ترم هفده هفته¬ای است که دانشجویان شش دوره آن را در صنعت به کارورزی حین تحصیل و هشت 8 دوره دیگر را به فرا گرفتن دروس متداول مهندسی خواهند پرداخت. در برنامه دروس این طرح به پرورش خلاقیت و اخلاق مهندسی توجه ویژه¬ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parallel Engineering Education at Universities and Industries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Bahadorinejad 1
  • Ali Namaki 2

1 Professor, Sharif University of Technology, School of Engineering Mechanical

2 Student, Sharif University of Technology, School of Engineering Mechanical

چکیده [English]

To speed up the industrial progress of the country, it is necessary to make vital changes in the engineering education in Iran, so that both students and engineering faculty members are directly involved in the industrial activities of the country. It is also necessary to utilize the expertise of the experienced engineers in the education of engineering students. It is proposed that one of the engineering colleges admit two streams of students, one following the normal education, and the other spending their time both at the university, following the normal education, and in various industries, as related to their respective fields of studies. If the plan is proved to be successful, then the other engineering collogues may implement it. In the parallel plan, the students spend a total of 8 semesters at the university, taking regular engineering courses, and 6 semesters at an industry, working as engineers in training. Any time these students decide to change their stream, they can simply switch to the regular program. In the proposed engineering education plan, emphasis will be placed on engineering creativity and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallel engineering education
  • creativity
  • Ethics