نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

2 ریئس مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 ریئس سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4 مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

 بهره‌گیری از سازکار ارزیابی از جمله اصلی‌ترین و در عین حال مقبول‌ترین روشهای بررسی توان و کیفیت عملکردی نظام آموزش عالی محسوب می‌شود. در اینجا فرهنگ موجود در نظام نقش تعیین‌کننده‌ای در تدارک سازکارهای ارزیابی ایفا می¬کند. در جریان ارزیابی عملکرد، کلیه ارکان دستگاههای اجرایی بررسی و نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها در ابعاد عمومی و اختصاصی مشخص می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از این قاعده مستثنا نیست و در سالهای 83-1380، 1384 و 1385 عملکرد حوزه‌های ستادی و دانشگاهی خود را مورد ارزیابی قرار داده است. در مقاله حاضر نیز نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385 بررسی شده است. بدین منظور، فرایندها و ساختار اجرایی ارزیابی عملکرد وزارت در سال 1385 توصیف و نتایج اجرای ارزیابی عملکرد حوزه‌های ستادی و دانشگاهی به تفکیک و برحسب عوامل و شاخصهای مصوب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraisal Performance of Higher Education Sector in 2006: Process, Results and Achievements

نویسندگان [English]

  • Faranak Mokhtarian 1
  • Koroosh Parand 2
  • Abdolrasol Purabbas 3
  • Reza Mohammadi 4

1 Expert of Research in Center for Study, Research and Educational Evaluation in NOET

2 Faculty Member of Computer Sciences Department in Shahid Beheshti University and Head of Center for Study, Research and Educational Evaluation in NOET

3 Deputy Minister of Science, Research and Technology and Director of NOET

4 Faculty Member of Center for Study Research and Educational in noet

چکیده [English]

Taking advantage of the assessment mechanism is one of the most fundamental and popular investigation methods of functional ability and quality of higher education system. Here, the culture of the system plays an important role in the preparation of the assessment mechanism. In the appraisal performance process, all aspects of the executive organizations are investigated, and the strengths and weaknesses of their performance are recognized in both general and specific aspects. The Ministry of Science, Research and Technology is not an exception in this regard, and has appraised the performance of headquarters and university domains during the years 2001-2004, 2005, and 2006. The present article investigates the results of appraisal performance of the Ministry of Science, Research and Technology in 2006. For this purpose, processes and operational structure of the ministry are described in 2006, and the results of the appraisal performance of headquarters and university domains are presented separately and on the basis of ratified factors and indicators. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appraisal performance
  • Indicator
  • higher education sector
  • headquarters domain
  • university domain