نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

چکیده

 رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب حذف موانع زمانی و مکانی در آموزش شده و آموزش مادام العمر را تحقق بخشیده است. امروزه، با رشد صنایع و دوری فیزیکی صنعت و دانشگاه لزوم توجه به این گونه از شیوه یادگیری در آموزش علوم فنی و مهندسی بیشتر احساس می¬شود. در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ای از آموزش از راه دور به عنوان پایه یادگیری الکترونیکی، تعاریف، مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی برشمرده و به آموزش مهندسی و چالشهای پیش روی آن پرداخته و در ادامه به زیر ساختارهای این نوع از آموزش از جمله آزمایشگاه و کتابخانه مجازی اشاره شده است؛ در نهایت، برخی از دانشگاههای ارائه کننده آموزشهای الکترونیکی در رشته¬های فنی و مهندسی در ایران در جدولی آمده و پیشنهادهایی برای بهبود آموزش مهندسی به شیوه الکترونیکی در ایران ارائه ¬شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Education Through Electronic Learning and its Essential Infrastructures in Higher Education System

نویسنده [English]

  • Tahereh Gholami

Instructor, Literature School, Ghom University

چکیده [English]

Rapid growth of information and communications technologies has removed time and space limitations in education and achieved lifelong learning. Today with growth of industries and physical distance between industries and universities it is felt that more attention should be paid to this type of learning method in scientific and engineering education. This paper represents a history of distance education as a basis for electronic education. Definitions, advantages, disadvantages of electronic learning have been mentioned and its points to engineering education and its challenges and infrastructures of this type of education such as virtual arbitraries and libraries are described. Finally, some of the universities that provide electronic learning in scientific and engineering education in Iran are presented in a table, and recommendations to enhance of engineering electronic education in Iran are noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • electronic learning
  • virtual library
  • Virtual Laboratory
  • Higher education
  • Lifelong learning